van Week tot Week 23-3-2022

Vasten

De vasten is een uitgelezen tijd

om halt te houden

en het dwingend ritme van leven

of geleefd worden, te breken,

om vraagtekens te plaatsen

bij wat normale gang van zaken heet.

Uitgelezen tijd om weer op zoek te gaan

naar zin en betekenis van ons bezig zijn.

Om weer grond onder de voeten te krijgen,

vaste dragende grond om op te staan

en door te gaan, geworteld in het oude visioen

dat zo diep in mensen zit: goede schepping,

vredevolle wereld,

liefdevolle mens.

Uitgelezen tijd om wat meer zicht te krijgen

op de weg die wij te gaan hebben,

en stap voor stap

met velen samen die weg ook gaan.

Uitgelezen tijd om echt te leven,

misschien ook wel te her-leven naar Pasen toe.

En ook daarna….

xxxx

Hans Peters

Om privé redenen heeft Hans Peters enige tijd geleden moeten besluiten om te stoppen met de meeste van zijn werkzaamheden voor onze kerk. Dat vinden wij erg jammer. Wij zijn hem veel dank verschuldigd voor zijn jarenlange werk.
Gelukkig blijft Hans nog wel als voorganger actief. We verliezen elkaar daardoor niet uit het oog.
Blij zijn wij dat Nic Steur Hans zijn werkzaamheden heeft overgenomen zodat er geen hiaat is gevallen.
Als raadgever blijft Hans gelukkig op de achtergrond aanwezig.
xxxx

Elke week bespreekt diaken Han Hartog de Bijbellezingen voor de komende zondag en stelt daar wat meditatieve vragen bij. De aflevering van deze week kunt u bekijken door te klikken op deze link: 

Deze keer gaat het over het volgende:

Met de recente gebeurtenissen in Oekraïne voor ogen, denken we aan de toekomst van Europa, zelfs van de wereld als geheel.

Allemaal zoeken we een veilige toekomst in ons vaderland. En wederzijds vertrouwen omdat dat de enige basis is onder blijvende vrede.

De Bijbellezingen vandaag zoeken een antwoord op de vraag hoe dat vaderland te bereiken; en wie ons wérkelijk de weg daarheen wijst.

xxxx

2022-03-13 Zondag (2e zondag van de 40 dagentijd)

Intenties:

Henk Scholten, Ali Touw, Marco Touw en ouders Bos, overleden ouders Antoon Ruben en Ida Ruben-v/d Griend,

Mededelingen:

10.30 uur      Woord- en Communieviering m.m.v. PeeBeekoor

                    Voorganger: diaken Han Hartog

xxxx

2022-03-20 Zondag (3e zondag van de 40 dagentijd)

Intenties:

Henk Scholten, Bep en Cor Saan, Co en Jan Post

In dankbare herinnering aan de overleden familieleden van de fam. Post,

Voor de overleden familieleden van fam. Pappot.

Overleden ouders Antoon Ruben en Ida Ruben-v/d Griend,

Mededelingen:

10.30 uur      Eucharistieviering m.m.v. het Hagunnankoor.

                    Voorganger: pater Gerard Noom.

xxxx

Beste parochianen.

Traditiegetrouw wordt in deze periode van het jaar de Stille Omgang gehouden. Vele jaren nam een vaste kern pelgrims uit onze parochie SPB deel aan deze eeuwenoude Bedevaart (Mirakel 1345). Jammer genoeg moeten we ook dit jaar de pelgrimstocht door de binnenstad van Amsterdam afblazen door de nasleep van Corona. Het is helaas niet anders, want in Diemen is de belangstelling voor deze Bedevaart springlevend…….het kan niet anders,  zo dicht bij Amsterdam. Na afloop werden er dan in de pastorie tijdens de “nazit” hapjes en drankjes geserveerd door de zangers en zangeressen van het Hagunnankoor. In ieder geval hopen we volgend jaar de draad weer op te pakken en te pelgrimeren.

Toch willen we het weekend van de Stille Omgang niet zomaar voorbij laten gaan. In de Begijnhofkapel is dan het Sacrament (het Allerheiligste) uitgesteld ter aanbidding. Vanuit de organisatie is verzocht om hier ook aan deel te nemen. Dit gaan we ook doen !

Na de H. Mis op zondag 20 maart zal de instelling van de Eucharistie worden herdacht en wel in de zegening met het Allerheiligst Sacrament. Pater Noom zal ons dan zegenen met de Monstrans en daarna zal het Allerheiligste ter aanbidding worden uitgesteld tot 12 uur.

We willen dan speciaal bidden voor de VREDE VAN DE VOLKEREN IN RUSLAND EN OEKRAINE. Uiteraard kunt u zelf uw persoonlijke gebedsintentie toevoegen. Met klokgelui willen we onze verbondenheid met deze volkeren tot uitdrukking brengen.

Het zou mooi zijn wanneer u familie, vrienden en kennissen uitnodigt om ook deel te nemen aan dit gebedsmoment !

Ad Jansen, contactpersoon Stille Omgang.

xxxx

Collecte voor Oekraïne

Afgelopen zondag was er in de kerk een collecte voor Oekraïne. De opbrengst van de collecte was 446,85 euro en via de qr code 82,50 euro. In totaal 529,35 euro.

Heel hartelijk dank voor de gaven.

Dit bericht is geplaatst in van Week tot Week. Bookmark de permalink.