van Week tot Week 24-12-2023

Zondag 24 december 2023 (4e zondag van de Advent) en

                                      Heilige Kerstavond en Kerstnacht.            

…. Ook in het Bijbelse kerstverhaal en alle latere uitbreidingen daarvan, zijn de dieren alomtegenwoordig.

Eerst en vooral zijn er de os en de ezel, die met hun warme aanwezigheid het Jezuskind op temperatuur houden. Zonder woorden, zonder eisen, gewoon door er te zijn en te ademen.

Verder zijn er de schapen die met de herders mee komen. Een paar oude, bedaarde schapen die bij de stal staan te grazen, zonder acht te slaan op wat daarbinnen allemaal gaande is. En een klein nieuwsgierig lammetje dat aan de voetjes van Jezus gaat snuffelen.

In de verte komen de kamelen er al aan, met de wijzen uit het oosten en hun geschenken. Wekenlang volgden ze een ster en nu hebben ze eindelijk hun bestemming bereikt.

De zorg, de verwachting, de aanwezigheid en de warmte van al die dieren drukt uit wat wij mensen voelen met Kerstmis. We willen bij Jezus horen, elk op onze eigen manier, uit het diepste van ons hart…..

Uit een column van Kolet Janssen

Kerstactiviteiten geslaagd!

Het begon met de huisbezoeken van Sinterklaas en zijn Pieten, altijd weer een bijzonder evenement. Zo ook dit jaar! Maar liefst 940 euro wist de goede Sint met zijn personeel bijeen te brengen. Fantastisch mensen, hartelijk dank voor jullie tijd en inzet!

Daarna volgde op 9 december de kerstmarkt. Een evenement waar altijd weer met spanning naar wordt uitgekeken. Op vrijdag 8 december waren de “sterke” mannen en vrouwen alweer in actie gekomen om de markt op te bouwen, altijd weer een geweldige klus maar ze doen het met liefde! Zaterdag vanaf 10.00 uur was het een komen en gaan van bezoekers waaronder gelukkig ook veel kopers, wat uiteindelijk de bedoeling is. De kerststallen vonden gretig aftrek, en ook o.a. voor de kerstballen was veel animo. “De mand” wilde iedereen wel winnen, maar het was Jose v.d. Meer die de gelukkige was! Proficiat. De bloemstukjes gingen snel in andere handen over! Ook de grote tombola liep prima. Er werden veel loten verkocht en ook veel mooie prijzen gewonnen.

De wenskaarten gingen grif van de hand en de demonstratie waskaarten maken trok veel aandacht en werden ook goed verkocht. De hele dag door zat de loop er goed in en het was heel prettig even te kunnen uitblazen bij de koffiehoek!  Al met al was het een gezellige en mooie dag met een opbrengst van 1762.85 euro kon de ploeg, na het afbreken en opruimen van de markt, weer tevreden naar huis! Een onderdeel hebben velen gemist n.l. de oliebollen! Maar wie weet volgend jaar????

Op zondag 17 december was het sluitstuk, het kerstconcert! Onze drie parochiekoren, Hagunnan, Allegria en la Stanza zetten hun beste beentje voor om ook van dit onderdeel een succes te maken en dat is meer dan gelukt!  In een vrijwel volle kerk was het goed zingen en het publiek genoot van de optredende koren.

De organisatie was in handen van Irma Steur die er samen met Nel Damman en Hans v.d. Meer weer een mooie middag van wist te maken. En vooral ook de samenzang viel in goed aarde; er werd luidkeels meegezongen door het publiek. Misschien hebben zich al nieuwe leden aangemeld, maar dat kan natuurlijk altijd nog!  De collecteopbrengst na het concert bracht het mooie bedrag op van 516.80 euro

We kunnen terug zien op geslaagde decemberactiviteiten die niet mogelijk zijn zonder de vele vrijwilligers die altijd weer bereid zijn de handen uit de mouwen te steken. Heel hartelijk dank aan allen die zich ook in 2023 weer voor de genoemde evenementen hebben ingezet. Graag tot volgend jaar!

De Activiteitencommissie.

Pater F.J. Mulders SMA

Op 21 december jl heeft Pater F.J. Mulders SMA herdacht dat hij 60 jaar geleden de priesterwijding ontving. Dit jubileum heeft hij afgelopen zondag 17 december feestelijk gevierd tijdens een Eucharistieviering in de All Saints Church in Amsterdam Zuid-Oost. 

Een afvaardiging van het Locatiebestuur was hierbij aanwezig, en heeft na de viering namens de parochie Pater Mulders van harte gefeliciteerd. Ook is aan pater Mulders het Petrusbeeldje overhandigd uit dankbaarheid en waardering voor zijn jarenlange grote verdiensten voor Sint Petrus’ Banden. 

Met vriendelijke groet, namens het Locatiebestuur, Sjef Zuure

Zondag 24 december 10.30 uur. Woord- en Communieviering met kindernevendienst

Voorganger: mevr. Josje Kronenberg.

Met samenzang

Intenties 10.30 uur:

Frank Engelbregt, mevr. E. Giling-Feuerstake, Leo Bohnenn, Thea Bohnenn-van der Heijden, Jeanetta van der Heijden, mevr. van der Heijden-Taks,

Zondag 24 december 20.00 uur. Eucharistieviering

Voorganger: pater Kristoforus Alfrianto en J. v.d. Meij

m.m.v. het Stanzakoor

Intenties 20.00 uur:

Gerard Braakhuis en Annie Braakhuis-Koorman, Jan Niele, Conny van Weerdenburg, Tineke Saan-Kop, overleden ouders Saan-Spronk, Pieter Saan, Bep en Cor Saan, Gé van Dijk, familie van Dijk, familie Giling, overleden ouders en kinderen Busker – De Graaff, Frank Engelbrecht,

Cees Damman, de overleden familie Zuijdveld-Oud, overleden familie Ruigrok van der Werve-Lomann, Cees Houweling, Leo Bohnenn, Thea Bohnenn-van der Heijden, Jeanetta van der Heijden, mevr. van der Heijden-Taks, overleden ouders Westerbeek-Saan en broers in dierbare herinnering, familie Ton Schipper, Chris, Henny en Paul Koster, overleden ouders Aan de Stegge-Koomen, Rick Soemita.

Zondag 24 december Nachtmis 22.30 uur

Voorganger: pater Kristoforus Alfrianto en J. v.d. Meij

m.m.v. het Hagunnankoor

Intenties 22.30 uur:

Ali Touw, Marco Touw en ouders Bos, Henk van Wel, Overleden ouders Gerard en Rie van Wel

Evert van Oostrum, ouders Geluk -van Gils, ouders Zwaan-Oosthuizen, Frans Doevelaar, Bep en Simon van der Meer, Leo Bohnenn, Thea Bohnenn-van der Heijden, Jeanetta van der Heijden, mevr. van der Heijden-Taks, overleden ouders Niek en Margreet Bouwmeester-van Eck

Maandag 25 december. Eerste Kerstdag 10.30 uur Eucharistieviering met kindernevendienst.

Voorganger: pater Frans Mulders

m.m.v. Allegria

Intenties:

Jan Niele, Henk Proeskie en Leny Proeskie-van den Hurk, Conny van Weerdenburg,

Fam. Willebrands-van der Poll, Fam Bernard-Willebrands, Helena Kok-Bakker,

Herman Dekker, Greet Vrolijk-Overwater, Ans Zwaan-Oosthuizen, Gerard Braakhuis en Annie Braakhuis-Koorman, overleden ouders Offermanns – Kockelkorn, Frank Engelbrecht, Rob Zuidervaart, Leo Bohnenn, Thea Bohnenn-van der Heijden, Jeanetta van der Heijden, mevr. van der Heijden-Taks, mw. Ebing-Van Zoelen, overleden ouders Niek en Margreet Bouwmeester-van Eck

Zondag 31 december 10.30 uur. Woord- en Communieviering

Voorganger: mevr. Marga Berkhout

Met samenzang

Intenties:

Frank Engelbrecht,

Dit bericht is geplaatst in van Week tot Week. Bookmark de permalink.