Van week tot week 26-02-2023

Vastnemen, vasthouden, vastklampen,
vaststaan, vastlopen, vastrijden
vasthechten, vastspelden, vastspijkeren.
Onze taal is rijk om aan te tonen
hoe wij in allerlei situaties
erin slagen om mens en wereld aan ons
denken en doen vast te binden.
Vastentijd is die tijd nemen om houdingen
die krampachtig zijn geworden
wat te lossen.
Vastentijd is die houdingen zuurstof geven
om zich aan te passen aan
nieuwe wijzen van samen leven.
Vastentijd is 40 dagen lang
laten horen, zien en voelen
dat loslaten bevrijdend kan zijn

Antoon Vandeputte

Huispaaskaars
Vanaf woensdag 23 februari zal de intekenlijst voor het bestellen van de huispaaskaars weer achter in de kerk liggen. Hier kunt u op kijken welke kaars(en) u wilt bestellen en dan ook uw gegevens invullen.
Bijbellezing
Elke week bespreekt diaken Han Hartog de Bijbellezingen voor de komende zondag en stelt daar wat meditatieve vragen bij. De aflevering van deze week kunt u bekijken door te klikken op deze link: https://youtu.be/SXi06P5su-0
We staan de hele dag bloot aan allerlei verleidingen. Bijvoorbeeld: wie werkt aan een gezond leven, aan een beter lichaamsgewicht, meer wil bewegen, die heeft het niet gemakkelijk. Reclames overal om ons heen – op TV, social media – stellen ontelbare ‘guilty pleasures’ voor. Het vraagt vastberadenheid om dát te weerstaan.
Kerkbalans
In de afgelopen weken is er weer hard gewerkt aan de actie kerkbalans. Veel mensen hebben zich weer ingezet om langs te gaan bij de parochianen en alles goed in de administratie te verwerken. Als u nog geen tijd heeft gehad dan kunt u altijd nog de papieren invullen en uw bijdrage overmaken.
De machtigingen die we inmiddels hebben ontvangen zijn verwerkt. De afschrijvingen zullen de komende tijd worden verwerkt door de bank:
– maandelijkse bijdragen en eenmalige bijdrage eind februari
– kwartaalbijdragen in de maanden maart – juni – september en december
– halfjaarlijkse bijdragen in de maanden maart en september
Uw bijdrage kerkbalans is bestemd voor onze eigen parochie. Daar betalen we de kosten voor vieringen voor, maar bijv. ook de energienota, administratiekosten en koffie. Tevens dragen wij een deel van onze inkomsten af aan het bisdom voor diverse ondersteuning en het solidariteitsfonds. Dit is overigens conform voorgaande jaren! Zie ook de toelichting op de flyer.
Dank voor uw bijdrage!


Zondag 26 februari 10.30 uur Woord- en Communiedienst
Voorganger Hans Peters.
m.m.v. een gelegenheidskoor o.l.v. Hans van der Meer.
Intenties:
Kornelius Offermanns, Johan Chin Ten Chung, Tineke Saan-Kop, Henk Leeners, Piet Saan, voor de overleden familieleden van de fam. Pappot, Theo Janssen.
Uit dankbaarheid voor de 75e verjaardag van mevr. Vivian Westmaas,

Zondag 5 maart 10.30 uur Eucharistieviering
Voorganger: pater Marianus Jehandut
m.m.v het Allegriakoor.
Intenties: Jan Niele, Kornelius Offermanns, Jill Krenn-Carter, Conny van Weerdenburg, Johan Chin Ten Chung, Henk Leeners, Piet Saan, Theo Janssen.

Bestuur.
Door afname van het aantal parochianen en daarmee samenhangende financiële armslag stuurt het Bisdom Haarlem sinds 2012 aan op een bestuurlijke fusie van parochies binnen een regio. Onze Sint Petrus’ Banden parochie valt onder de regio Amsterdam Oost/Zuidoost, Duivendrecht en Diemen. In 2012 was er reeds een prille regionale samenwerking maar voor een bestuurlijke fusie werd de samenwerking te precair gevonden. De toenmalige parochiebesturen hebben gekozen voor de oprichting van een personele unie/samenwerkingsverband en zijn als Clara Franciscus regioparochie (CF-regioparochie) verdergegaan. Visie: temporiseren van de samenwerking tussen de lokale kerkgemeenschappen. Er is met en door de lokale gemeenschappen hard gewerkt aan vitaliteit en financiële zelfstandigheid. In de afgelopen jaren is ook de verbondenheid en samenwerking tussen de regioparochies gegroeid en wordt er waar mogelijk samengewerkt (denk aan het centrale pastorale team en Vormsel & Eerste Communie projecten).
In november 2022 is door het Bisdom aangegeven dat zij niet tevreden zijn over de gevolgde strategie. In de komende maanden moet het regiobestuur de samenwerking versnellen en intensiveren en een centrumkerk aanwijzen. Daarbij moet een pastoraal plan gemaakt worden (meer informatie: persbericht regiobestuur januari 2023). Zolang het CF-regiobestuur geen centrumkerk heeft aangewezen geeft het Bisdom geen machtigingen af die onder andere nodig zijn voor groot onderhoud aan de gebouwen. In de komende weken zal het CF-regiobestuur gesprekken voeren op alle locaties en overgaan tot besluitvorming. Het locatiebestuur van de Sint Petrus’ Banden houdt u daarvan op de hoogte.

Pantry
De pantry in de gang naar de pastorie nadert zijn voltooiing.
In de afgelopen week is de inventaris overgebracht vanuit het middenportaal.
Het middenportaal wordt nu opnieuw ingericht.

Voorportaal
Dat veel parochianen heel betrokken zijn bij “onze” kerk wist u natuurlijk al.
Dat veel werk achter de schermen gebeurt weten we ook, maar heel soms zien we iets van dat vele werk terug. Herman Hogenaar heeft op de koorzolder een hele oude kroonluchter gevonden. Hij heeft hem uit elkaar gehaald, schoongemaakt, met Brasso gepoetst en er nieuwe elektriciteitsdraden in gemaakt. Samen met Eric Kap heeft hij hem opgehangen in het voorportaal. Het geeft grandeur aan het portaal dat ook is schoongemaakt en voorzien van muurkleden.( deze hebben nog waterschade, maar worden gestoomd). Het is zo prachtig geworden dat ik het nodig vind een aantal van die “achter de schermen” werkers eens even in van week tot week te bedanken. Dus Nic, Irma, Martina en Herman heel veel dank, het is top. Als u weer in de kerk bent raad ik u aan even een kijkje te nemen, het is zeer de moeite waard.

Overleden
Afgelopen vrijdag was de uitvaart van onze parochiaan Theo Janssen. Hij heeft in het verleden heel veel “kluswerk” in de kerk en pastorie gedaan. Wij wensen de familie veel sterkte.

Dit bericht is geplaatst in van Week tot Week. Bookmark de permalink.