van Week tot Week 26-06-2022

VAKANTIE! Dit toverwoord betekent ‘vrij zijn’, vrij zijn van de gewone verplichtingen. Vroeger namen mensen vrij om te helpen bij het vele werk op het veld: maaien, de oogst binnenhalen … Juli en augustus zijn belangrijke vakantiemaanden.

 

VAKANTIE! Tijd voor sport en spel, voor festivals. Veel tijd om niets te moeten: niet studeren, niet werken … Een tijd zonder huiswerk, taken, projecten …, een tijd zonder baas, directeur, leraar … Een tijd met alles een versnelling lager.

 

VAKANTIE! Een tijd om alles terug op een rij te zetten en antwoorden te zoeken op vragen als: Waar komt het in mijn leven op aan? Wat is het belangrijkste? Waar geef ik voorrang aan?

 

VAKANTIE Een tijd om met meer kwaliteit te leven: tijd maken voor wie en wat ons dierbaar is. Een tijd ook van genieten van zon en warmte, van vriendschap en genegenheid, van alles wat echt belangrijk is.

 

Chantal Leterme

Xxx

DOOPSELS

In de achterliggende corona lockdown periodes kon er in onze kerken niet gedoopt worden. Mogelijk is niet bij iedereen bekend dat sinds de eerste opheffing van de beperkende maatregelen dit zeker wél weer mogelijk is. Daarom dit bericht.

Het doet deugd te merken dat velen reeds op de hoogte zijn: met enige regelmaat ontvangt het secretariaat vragen naar doop mogelijkheden. 

De doop van de eerste volwassene dit jaar heeft al weer plaats gevonden. En ook een aantal kinderen is door de doop opgenomen in onze gemeenschap. 

Niet te min nodig ik alle ouders (en volwassenen) die nadenken over een doop uit om contact met mij op te nemen voor een vrijblijvend gesprek…

Diaken Han Hartog

06 4990 4670

 

Elke week bespreekt diaken Han Hartog de Bijbellezingen voor de komende zondag en stelt daar wat meditatieve vragen bij. De aflevering van deze week kunt u bekijken door te klikken op deze link: 

Deze keer gaat het over het volgende:

Alles om ons heen lijkt in te storten. Gezag dat orde moet brengen, brokkelt af. Een gemeenschappelijke waarheid, die grip geeft op onze wereld, wordt bekritiseerd. De wetenschap wordt met de dood bedreigt. Het milieu kraakt in zijn voegen. Pijnlijke maatregelen zijn onontkoombaar. Maar zoals het tot nu toe ging, kunnen we niet door blijven gaan.

We staan voor de keuze voor een radicaal andere levenswandel. Ons doel is heel helder: een nieuwe wereld waarin Gods schepping in alle glorie is hersteld. Onze opdracht moge net zo duidelijk zijn: het vinden van de juiste wegen om dat te bereiken.

XXX

2022-06-26 Zondag

Intenties:

In dankbare herinnering aan de overleden familieleden van de familie Post,

Bep en Cor Saan, Henk van Wel, Evert van Oostrum.

 

Viering:

10.30 uur           Woord- en Communieviering m.m.v. het Hagunnankoor.

                  Voorganger: mevr. Marga Berkhout-Middel.

 

2022-07-03 Zondag

 

Intenties:

Piet van Kooy,

Voor het zilveren bruidspaar Engelbregt-Trimarchi

 

Viering:

Zo 10.30 u Eucharistieviering m.m.v. het Allegriakoor

                  Voorganger: pater Frans Mulders

 

xxx

 

Mededelingen:

-Woensdag 29 juni Bingo in de Diem

 

Geslaagde boeken/puzzelmarkt!

Deze markt die we na een lange coronaperiode eindelijk weer konden organiseren mogen we zeker geslaagd noemen. Op een zonovergoten kerkplein waar de kramen stonden opgesteld was het, met een komen en gaan van kijkers en kopers, gezellig druk en werden er goede zaken gedaan. Met een opbrengst van 394.70 voor de renovatie van onze St.Petrus’ Banden zijn we dan ook dik tevreden. Jacqueline Franser was de gelukkige winnares van de bekende mand. Proficiat!

En heel veel dank natuurlijk aan allen die zich in “het zweet des aanschijns” hebben gewerkt om deze markt weer tot een succes te maken! Fijn dat we altijd weer op jullie kunnen en mogen rekenen!

Het is natuurlijk nog erg vroeg en eigenlijk moeten we er nog niet aan denken, maar de volgende activiteit is, als alles goed gaat, de traditionele kerstmarkt!!! Die staat gepland voor zaterdag 10 december 2022, misschien een goed idee deze datum vast in uw agenda te zetten!?

m.w.

Oecumenische dienst

Zondag 10 juli zal de viering plaats vinden in de Ontmoeting om 10.00 uur met het PeeBeekoor. Die dag is er om 10.30 uur geen viering in onze kerk.

 

Dit bericht is geplaatst in van Week tot Week. Bookmark de permalink.