van Week tot Week 28-03-2021

Palmzondag 28 maart 2021

Het Kruis aan de Hartveldseweg

In het Evangelie volgens Johannes lezen we dezer dagen: “ Zij voerden Jezus weg…. naar de
zo geheten Schedelplaats…….. Daar kruisigde ze Hem met twee anderen, aan weerskanten een,
en Jezus in het midden…. Pilatus had een inscriptie laten maken die op het Kruis bevestigd werd
Er stond op ‘Jezus van Nazaret, koning van de Joden… ..omdat de plek waar Jezus werd
gekruisigd dicht bij de stad lag, werd deze inscriptie door veel Joden gelezen.’

De Kerk van Sint Petrus’ banden ligt óók op een in het oog springende plek. Daardoor komen er
veel mensen langs. Omdat de kerk zelf minder toegankelijk is vanwege de geldende maatregelen
staat er vóór onze kerk een kruis, net zoals op de Schedelplaats van ooit.
Een wit kruis dat ieder die voorbij kom laat weten dat Jezus Christus daadwerkelijk is gekruisigd
gestorven en begraven. En: de derde verrezen uit de doden. Want dát is de basis van ons geloof.

Het witte kruis voor onze kerk is een bijzonder teken van hoop. Van vertrouwen dat we ooit
zúllen opstaan uit de ellende en alle verdriet die de corona crisis over ons afroept.

Het witte kruis is bovenal bijzonder teken van liefde. Van de liefde van God voor zijn mensen;

Teken van ónze liefde bovenal : dat wij als parochianen Sint Petrus’ banden zorg hebben voor
álle bewoners van Diemen. Door te laten zien: Iedereen is welkom in onze kerk!

diaken Han Hartog

========================================================================================

INTOCHT

De weg voor Hem bereid- een loper uitgerold van kleren
schrijft het onverteld verhaal van mensen toen en nu.
elk mens een eigen naam een eigen kleur en een gezicht
Reikend naar omhoog zingende kleur en een gezicht
zwaaiend van vreugde : “Gezegend Hij die komt’”

Hij nadert; koning zonder weelde- paart zijn lot aan dat velen zonder kleur en zonder naam.
Moge zijn rijk toch hier beneden alom worden rondverhaald
waar mensen met elkaar- ten leven- ,ongebaande wegen gaan
Adri Kortekaas

========================================================================================

De laatste 3 weken is er hard gewerkt aan de metamorfose van het achter terrein van de kerk. De oude bestrating is verdwenen het terrein is uiteindelijk ca 40 cm opgehoogd (ivm de grondwaterstand). De riolering en drain zijn aangelegd en momenteel wordt de laatste hand gelegd aan het straatwerk. Het talud naar de begraafplaats is ca 1,5 meter ingekort omdat de bestrating hoger is komen liggen. Ook is er een brede parkeerplaats aangebracht voor mindervalide. Het oude trottoir langs de kerk wordt later aangepakt.

Volgende week begint de aannemer met het publieke parkeerterrein om vervolgens na Pasen te starten met de herinrichting van het kerkplein.

MBE

INTENTIES
zo.   28 mrt.  09.30overl. ouders Zuure – Le Cat
zo.   28 mrt.  10.30Hanneke Michels – Otterbeek, Ans Janssen – Ostendorf,
Geertruida Glas – Lemstra, Wil Met – Bieshaar
do.  1 apr.  19.00Gé van Dijk, Co en Jan Post
za.  3 apr.  19.00overl. ouders Zuure – Le Cat
za.  3 apr.  21.00Ali Touw, Marco Touw, ouders Bos, Gé van Dijk, fam. Giling
fam. van Dijk, Co en Jan Post, Ans Janssen – Ostendorf,
Henk en Leny Proeski – v.d. Hurk
Geertruida Glas – Lemstra, Wil Met – Bieshaar
zo.  4 april  09.30Luise Zirlik – Schmid
zo.  4 april  10.30Piet van Kooij, overl. ouders Steen – v.d. Vegt, Bep en Cor Saan
Tineke Saan – Kop, overl. ouders Saan – Spronk, Ingrid Zebeda
Henk en Wies Zebeda – Maes, Alma Biervliet – d’Agrella
Margaretha v.d. Hengel, fam. Bon – Snoek, Wil Met – Bieshaar
Ans Janssen – Ostendorf, Geertruida Glas – Lemstra
VAN DAG TOT DAG
zo. 28 mrt. 10.30Palmzondag.
Woord- en Communieviering met het PeeBeekoor.
Voorganger mevrouw Marga Berkhout.
do.  1 apr.  19.00Witte Donderdag. Eucharistieviering met het Stanzakoor
Voorgangers pater Bert Wooning en diaken Han Hartog
alleen via de website. www.sintpetrusbanden.nl
vr.   2 apr.  15.00Goede Vrijdag. Kruisweg. Met mevr. J. Kronenberg en
de heer Herman Hogenaar
alleen via de website. www.sintpetrusbanden.nl
vr.   2 apr.  19.00Kruisverering met diaken Han Hartog en cantor
alleen via de website. www.sintpetrusbanden.nl
za.  3 apr.  21.00Paaswake. Eucharistieviering met het Hagunnankoor
Voorgangers pater Bert Wooning en diaken Han Hartog
alleen via de website. www.sintpetrusbanden.nl
zo.  4 apr.  09.30De Diem. Eucharistieviering
zo.  4 apr.  10.30Pasen. Eucharistieviering met het Allegriakoor.
Voorganger pater M. Tekkeyil
alleen via de website. www.sintpetrusbanden.nl
zo. 11 apr. 10.30Woord- en Communieviering met het PeeBeekoor.
Voorganger diaken Han Hartog   
zo. 18 apr. 09.30De Diem. Eucharistieviering
zo. 18 apr. 10.30Eucharistieviering met een duo o.l.v. Henk v.d. Meer
Voorganger pater Gerard Noom

Pater Frans Mulders is 11 maart jl onverwacht opgenomen in het ziekenhuis. Een week later is hij
geopereerd aan zijn hart. Die operatie is volgens de eerste berichten goed geslaagd. Het zou fijn
zijn als hij ook vanuit de parochie Sint Petrus’Banden bemoedigende kaartjes gaat ontvangen.
Ivm de AVG wet kunnen we zijn adres hier niet vermelden.
Het secretariaat van Sint Petrus’Banden (06 36 333 640) diaken Han Hartog 06 499 046 70 of
het secretariaat van De Graankorrel (06 587 856 14) kunnen u het adres doorgeven.


De nieuwe aflevering van ‘Woensdag – Bezinning op het Woord’ staat weer klaar!

Dit bericht is geplaatst in van Week tot Week. Bookmark de permalink.