Van week tot week 28-04_2024

Zondag 28 april 2024 (Vijfde zondag van Pasen)
                 
We dromen van verbondenheid,
samenhorigheid en groepsgevoel,
gesteund worden en gesterkt
door de mensen rondom ons.

We geloven in verbondenheid
als we durven geloven
dat alle mensen veraf en dichtbij
dit verlangen delen.

We werken aan verbondenheid
wanneer we elke dag
in woorden en in daden
echt zorgen voor elkaar.

LucasforLife

Met de moed der hoop                 
Oecumenische 4 mei vesper 2024 in de Dominicuskerk
Op 4 en 5 mei staat Nederland, zoals elk jaar na 1945, stil bij de vrijheid en wat die vrijheid kost en van ons vraagt. De Tweede Wereldoorlog verbijstert ons nog steeds en laat diepe littekens na bij nabestaanden. In 2024 raken ons de oorlogen in Oekraïne en in Gaza in het hart. Recht en vrede lijken ver weg.
De Raad van Kerken Amsterdam nodigt u van harte uit de jaarlijkse 4 mei vesper bij te wonen. In deze vesper gedenken wij slachtoffers van oorlogsgeweld, toen en nu. We bidden voor nabestaanden, vaak getekend voor het leven. We bidden om vrede, in meerdere talen. Met de moed der hoop…
Wanneer: 4 mei, 18.45 uur
Waar       : Dominicuskerk, ingang Korte Korsjespoortsteeg
Wie wil wandelt aansluitend mee naar de Dam voor de nationale herdenking.

Koninklijke onderscheiding
Op vrijdag 26 april heeft onze parochiaan Steef Voorn een koninklijke onderscheiding ontvangen. Steef kennen wij natuurlijk van zijn vele werkzaamheden voor onze parochie in diverse functies. Daarnaast zet hij zich al vele jaren in voor de Zonnebloem afdeling Diemen. Wij feliciteren Steef en zijn gezin van harte met deze prachtige beloning.


Zondag 28 april 10.30 uur Woord- en Communieviering
Voorganger: Mw. Petra Oostenrijk
m.m.v. het Hagunnan koor

Intenties:
Cor en Bep Saan, Gerard Braakhuis en Annie Braakhuis-Koorman, Everarda Zeinstra-Brouwer,
Chris Kok.

28 april 2024 5e zondag van Pasen Hand. 9,26-31 – Joh. 15,1-8
De bekering van Saulus verraste de christelijke gemeenschap. Nadat Barnabas getuigde van de bekering van Paulus, werd hij apostel en zelfs bepalend voor de opbouw van de Kerk. Het beeld van de wijnstok heeft diepe bijbelse wortels. Bij Johannes wordt dit beeld nu toegepast op de persoon van Jezus als de ware wijnstok, wie met Hem verbonden blijft, zal vruchten dragen, los van Hem zullen zij verdorren.

Zondag 5 mei 10.30 uur Eucharistieviering
Voorganger: pater B. Wooning
m.m.v. het Allegriakoor

Intenties:
Conny van Weerdenburg, Jill Krenn-Carter, Elisabeth Giling-Feuerstake, Everarda Zeinstra-Brouwer, Chris Kok,

05 mei 2024 6e zondag van Pasen Hand. 10,25-26.34-35.44-48: Joh. 15, 9-14
God kent geen aanzien van persoon. Dat heidenen van God zelf de gaven van de H. Geest ontvangen nog voor zij gedoopt weden, is voor Petrus een openbaring en een aanmaning tot universele zending.
In het evangelie openbaart Jezus aan zijn leerlingen het fundament waarop de onderlinge eenheid gegrondvest is: de eenheid tussen de Vader en de Zoon. Wanneer zij elkander liefhebben, delen zij in het leven van God zelf, zij zijn in God. Hun gebed kan dan verhoord worden. Hij geeft hun het gebod, dat u elkaar liefhebt.

Boekenmarkt
Vorige week zaterdag, 20 april, was er de jaarlijkse boekenmarkt in onze kerk.
De markt werd goed bezocht; tussen de buien door was er veel aanloop.
Er was een ruime keuze aan boeken en legpuzzels.
Natuurlijk kon iedereen weer een gokje wagen om een goed gevulde mand te winnen. Mevrouw Betty Baan was deze keer de gelukkige winnares.
De verkoop heeft het mooie bedrag van € 470,– opgeleverd, bestemd voor de restauratie/renovatie van de kerk.
Bedankt voor alle helpende handen!
De activiteitencommissie

Overleden
Op vrijdag 19 april is overleden onze parochiaan Chris Kok. Op 25 april was voor hem de uitvaartdienst en is hij op ons kerkhof begraven. Wij wensen de familie veel sterkte met dit verlies.

Beste parochianen,
Pastoor Marianus Jehandut SVD, pater Bert Wooning SVD en pater Edmund Owusu SVD zullen vanaf maandag 29 april tot en met vrijdag 3 mei afwezig zijn van ons SWV CF, vanwege hun deelnamen aan hun Provinciale kapittel van de paters SVD te Steyl.
Voor de ziekenzalving kunt u contact opnemen met het parochiesecretariaat.

Dit bericht is geplaatst in van Week tot Week. Bookmark de permalink.