van Week tot Week 29-01-2023

Zondag 29 januari 2023 ( vierde zondag door het jaar A)                    

Wat een geluk

wanneer men niet vastgeroest zit aan zijn bezit.

Wat een geluk

wanneer men niet oppervlakkig leeft maar dieper durft graven.

Wat een geluk

als men kan meeleven en de anderen de moeite waard vindt.

Wat een geluk

als men een goed mens is en bereid is vergeving te geven én te ontvangen.

Wat een geluk

wanneer je hart eenvoudig is en je jezelf niet anders voordoet dan je bent.

Wat een geluk

als men vrede brengt daar waar het mogelijk is.

Wat een geluk

wanneer men – ondanks pijn en moeite – voor zijn overtuiging durft uit te komen.

XXX

Elke week bespreekt diaken Han Hartog de Bijbellezingen voor de komende zondag en stelt daar wat meditatieve vragen bij.

De aflevering van deze week kunt u bekijken door te klikken op deze link: 

Het is fijn dat er voedselbanken bestaan. Maar het is armoedig om daar gebruik van te moeten maken. Velen in Nederland treft dit lot.

Ook zijn er die het geluk hebben in grote rijkdom te leven. Ze hebben méér geld dan nodig is om werkelijk gelukkig te zijn.  En kunnen dat geluk vervolgens nergens meer vinden.

Intenties

Als u intenties gelezen wilt hebben kunt u dit mondeling of via de mail doorgeven aan het secretariaat. Indien mogelijk graag minstens 14 dagen voor de te lezen datum.

Zondag 29 januari 10.30 uur Eucharistieviering met kindernevendienst.

Voorganger pater Marianus Jehandut.

m.m.v. het Hagunnan koor

Intenties:

Kornelius Offermanns, Kitty Offermanns-Kockelkorn, Herman Dekker, Ida Ramdat Misier-Panday, Margaretha Bouwmeester-van Eck, Tineke Saan-Kop, Pieter Saan, Therese IJsselstein, Johan Chin Ten Fung, Henk van Wel,

Zondag 5 februari 10.30 uur Woord- en Communiedienst.

Voorganger diaken Han Hartog

m.m.v. PeeBee kinderkoor

Intenties:

Jan Niele, Kornelius Offermanns, Jill Krenn-Carter, Conny van Weerdenburg,

Ali Touw, Marco Touw en ouders Bos., Johan Chin Ten Fung,

Overleden ouders Westerbeek-Saan en familie.

XXX

SamenKerk.

Achter in de kerk ligt de nieuwe SamenKerk met een afscheidsinterview van deken Ambro Bakker.

Ook wordt stil gestaan bij het overlijden van paus emeritus Benedictus de zestiende. Meer mensen gaan naar de voedselbank, de missionaire parochie en de Veertien Noodhelpers, u leest erover.

Neem dus een exemplaar mee, voor uzelf en maak er ook een ander blij mee.

Kerststukjes op het kerkhof

Er staan op dit moment nog kerststukjes op de graven. Als u ze zelf wilt weghalen kan dat. U kunt ze ook laten staan, maar dan worden ze over 14 dagen (zaterdag 12 februari) door de mensen van het kerkhofonderhoud weggehaald.

Piepgeluid

Als u naar het kerkhof loopt hebt u kans dat er uit de ruimte ( het oude stookhok) onder de kerk een hard piepgeluid hoorbaar is.

Wees niet bang. Dit geluid komt van de watersensor van de waterpomp af, die dan aan staat om het grondwater weg te pompen.

Dit bericht is geplaatst in van Week tot Week. Bookmark de permalink.