Van week tot week 3-12-2023

Tijdens deze donkere koude dagen,

kijken we vol verlangen uit

naar licht en nieuw leven.

 

Waakzaam en aandachtig

tellen we vier weken af

tot kerstmis.

Feest van licht,

warmte en nieuw leven.

 

Laat dit verlangen

ons hart nu reeds verwarmen.

 

Lucasforlife

 

17 december KERSTCONCERT met samenzang.

Het kerstconcert met samenzang is een traditie die alle vele jaren in onze St. Petrus’ Bandenkerk wordt gehouden en waarbij iedereen van harte welkom is. Dit jaar dus op zondag 17 december. Het concert begint om 14.30 uur en de kerk is vanaf 14.00 uur geopend. Medewerkende koren zijn dit jaar onze eigen parochiekoren t.w. het Hagunnan koor, het Allegriakoor en het La Stanza dameskoor u allen wel bekend! De muzikale leiding is in handen van Hans v.d. Meer. In de pauze is er een consumptie naar keuze verkrijgbaar tegen een kleine vergoeding. U hoeft dus niet op een droogje te zitten!

De toegang tot het concert is vrij, maar een vrijwillige bijdrage na afloop van het concert wordt zeer op prijs gesteld. En, zoals bekend, is de opbrengst bestemd voor het St. Petrus’ Banden renovatiefonds. Wij hopen dat heel Diemen, en omstreken, op 17 december de weg naar de St. Petrus ’Bandenkerk zal weten te vinden! U bent welkom!

Tot ziens!

De aktiviteitencommissie.

 

Saamhorig

De nieuwe boekjes van Saamhorig liggen achter in de kerk. De lopers kunnen ze meenemen en bezorgen.

De parochianen die een boekje mee willen nemen kunnen dat ook doen.

 

Overleden.

Op 17 november is overleden mevr. E. Giling-Feuerstake. De uitvaart was op 24 november.

Op 24 november is overleden dhr F. Engelbregt en op vrijdag 1 december was de uitvaart.

Wij wensen de nabestaanden veel sterkte toe.

 

 

 

Zondag 3 december 10.30 uur. Eucharistieviering

Voorganger: pater Bert Wooning.

m.m.v. het PeeBeekoor

Intenties:

Jan Niele, Jill Krenn-Carter, Conny van Weerdenburg, Tineke Saan-Kop, overleden ouders Saan-Spronk, Johanna Wesselingh-Nieuwendijk, overleden ouders Offermanns – Kockelkorn,

Mevr. E. Giling-Feuerstake. Frank Engelbregt.

 

Zondag 10 december 10.30 uur. Woord- en Communieviering met kindernevendienst

Voorganger; Dhr. Hans Peters

m.m.v. het Hagunnan koor

Intenties

Helena Kok-Bakker, Piet van Kooij, Greet Vrolijk-Overwater, Johanna Wesselingh-Nieuwendijk, overleden ouders Offermanns – Kockelkorn, Frank Engelbregt,

 

DANK

De Eucharistie viering op 26 november jl in Sint Petrus’ banden stond in het teken van afscheid. De gemeenschap van Clara en Franciscus heeft afscheid genomen van mij als pastor. Maar ook omgekeerd: ook ik heb afscheid moeten nemen van talloze parochianen waarmee ik me intens verbonden voel. Dankbaar ben ik dat zó velen van hen – létterlijk van heide en ver – gekomen waren om dit moment sámen te beleven.

Ik heb deze viering vooral als fééstelijk ervaren. Niet in de laatste plaats doordat alle koren op volle sterkte hebben gezongen. Een viering die ondanks het voldongen feit van afscheid, géén einde betekent. Een viering vanuit de dankbaarheid dat we dertien jaar samen op hebben gelopen.

 

Een viering met een hoopvolle blik op de toekomst. Op weg naar de kerk van de toekomst, hoe die er binnen Clara en Franciscus er ook uit moge gaan zien. En dáár zullen we uiteindelijk écht uitkomen: zolang we maar samen blijven lopen. Langs wegen die we niet allemaal zelf kunnen bedenken; maar Gód loopt met ons mee, en Hij ként de weg.

De toespraken aan het einde van de viering betekenen veel voor me. Alles wat ontelbare parochianen me achteraf persoonlijk hebben toevertrouwd dat heeft me geraakt. Thuis gekomen ben ik begonnen aan het lezen van alle vriendelijke woorden die zijn neergeschreven op de kaartjes in de Kerstboompjes, en in de vele brieven die ik kreeg. Ik heb nog tijd nodig om alles te lezen en te herlezen, en om het ten volle door te laten dringen.

Ik kan niet iedereen persoonlijk bedanken. Daarom op deze plaats: oprécht dank voor al deze blijken van waardering, en vooral van verbondenheid! 

 

Echt heel blij ben ik met het afscheidscadeau. Ik wilde geen cadeau voor mezelf, maar voor een goed doel. Dat ik afgelopen zondag een cheque ter waarde van €1.000 heb kunnen overhandigen aan het Jeanette Noel huis, dat had ik echt nooit durven dromen! Wat een práchtig bedrag! Ook daarvoor: heel veel dank!

We vierden afgelopen zondag afscheid, maar geen einde. Eerder een nieuw begin. Met aan het begin van die weg: tóch nog versterking van het pastorale team!

 

Petra Oostenrijk heeft vooruitlopend op haar zending, van de Bisschop toestemming gekregen om een deel van haar taken als catechist nu al te gaan uitvoeren. Ik heb haar afgelopen zondag een scapulier op de schouders gelegd die ze zal gaan dragen in vieringen.

En diaken Patrick Gunther is onbezoldigd aangesteld binnen Clara en Franciscus. Hij zal zijn baan gaan combineren met zijn inzet binnen ons Samenwerkingsverband. In de komende periode zal hij aan u voorgesteld worden.

 

Nogmaals: het ga u goed!

Diaken Han Hartog

Dit bericht is geplaatst in van Week tot Week. Bookmark de permalink.