Van Week tot week 30 – 01 – 2022

Vierde zondag door het jaar 30 Januari 2022

God is in het lopen

Beweging  en religie horen van oudsher bij elkaar, maar in het christendom is steeds meer de nadruk

komen te liggen op het doel van de (pelgrims) tocht . Hiermee is een fundamenteel religieus aspect

verwaarloosd: dat lopen bidden is. Roger D. Joslin  schrijver van Running the spritual path) ziet hardlopen als een vorm van meditatie. Dat moet niet worden opgevat als ‘bidden tijdens het hardlopen’ maar als hardlopen dat bidden is.’ De filosoof Dirk van Weelden schrijft dat zijn geest tijdens

het hardlopen in de ‘monniksstand’ verkeert en dat het lopen een ‘retraite-effect heeft.

Ook wandelaars uiten zich in dergelijke termen. Wandelen en hardlopen worden door ons weliswaar als twee verschillende activiteiten beschouwd, maar de effecten die ze in de hersenen bewerken, zijn

niet zo heel verschillend. In spiritueel opzicht kunnen we wandelen en hardlopen met een gerust hart

over een kam scheren. Vooral pelgrims die een lange tocht te voet maken, schrijven over spirituele 

ervaringen die het lopen zelf oplevert.

Herman Post schreef, toen hij weer thuis was nadat hij naar Rome was gelopen: ’Het heimwee is waarschijnlijk des te sterker, omdat ik onderweg zoveel momenten van volmaakt geluk heb gekend; momenten waarop ik niets meer te wensen had. Er was geen terugverlangen naar de weg die achter mij lag en geen gespannen uitzien naar  wat nog komen moest; ik verkeerde in volmaakte vrede en harmonie met mijzelf en met de wereld.’

 =============================================================================

Aftrap ‘Adrianusjaar.’500 jaar na enige Nederlandse paus

Op 10 januari was het precies 500 jaar geleden dat Adriaan Floriszoon Boeyens uit Utrecht werd

gekozen  tot paus: Adrianus de VI .

Om de enige Nederlandse  paus te herdenken is 2022 uitgeroepen tot het Adrianusjaar. Priester Ad van der Helm bestudeerde de levenswandel van Adrianus. Hij noemt de Utrechtse paus voor de NOS als een begaafd  mens; hij was theoloog in Leuven en diplomaat in Spanje . Ook doceerde Adrianus; hij gaf in Leuven les aan onder meer Erasmus. Hij maakte als paus een eind aan nepotisme  en vriendjespolitiek in Rome en bleef trouw aan z’n sobere levenswijze.

Romeinen bespotten hem erom, maar Adrianus zag het als zijn taak om orde op zaken te stellen. Het pausschap was van korte duur. In de zomer van 1523 werd hij ziek en in September overleed hij. “Maar ondanks zijn korte pontificaat had Adrianus veel  impact” zegt v.d.  Helm.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Elke week bespreek ik de Bijbellezingen voor de komende zondag en stel daar wat meditatieve vragen bij. De aflevering van deze week kunt u bekijken door te klikken op deze link: 

2022-01-30 Zondag

Intenties:

Nico Meester, Kitty Offermans-Kockelkorn, Henk Scholten, mevr. G. Bouwman-van Veen, Antoon Ruben, Tineke Saan-Kop, Pieter Saan.

Mededelingen:

10.30 uur           Woord- en Communieviering m.m.v. het Hagunnankoor.

                  Voorganger: dhr. Hans Peters

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

2022-02-06 Zondag

Intenties:

Nico Meester, Piet van Kooij, Kitty Offermans-Kockelkorn, Henk Scholten,

Fam. Vrakking, mevr. G. Bouwman-van Veen, Antoon Ruben,

Ali Touw, Marco Touw en ouders Bos,

Mededelingen:

10.30 uur Eucharistieviering m.m.v. het PeeBeekoor.

                  Voorganger: pater Frans Mulders.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Actie Kerkbalans:

Zaterdag 29 januari is de actie Kerkbalans afgelopen.

Wij zijn blij met iedere bijdrage. Maak uw toezegging voor 2022 vandaag nog in orde.

U kunt uw bijdrage het hele jaar nog in orde maken, als het voor u beter uitkomt.

Hartelijk dank.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Diaken Han Hartog:

Aankomende week, van maandag 31 jan. t/m vrijdag 4 febr., is diaken Han Hartog afwezig.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Parkeerterrein:

Maandag 31 jan en dinsdag 1 febr. Is ons parkeerterrein bezet. De twee parkeerplaatsen aan de linkerkant na het hek blijven vrij om te parkeren.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Coronamaatregelen:

De Neder­lands bis­schop­pen hebben besloten om de corona­maat­re­ge­len voor de Rooms-Katho­lie­ke Kerk met ingang van 26 januari 2022 te versoepelen. Het maximum aantal gelo­vi­gen dat aan een vie­ring kan deel­ne­men wordt weer bepaald door de grootte van het kerk­ge­bouw (zoge­noemde an­der­halve meter capaci­teit). Ook vie­rin­gen ’s avonds zijn weer moge­lijk.

Het maximaal aantal aanwe­zigen bij een vie­ring is gelijk aan het aantal personen dat maximaal op an­der­halve meter van elkaar in de desbe­tref­fen­de kerk kan samen­ko­men. Vooraf reserveren blijft verplicht voor vie­rin­gen die naar ver­wach­ting bezocht zullen wor­den door meer personen dan de an­der­halve meter capaci­teit van het kerk­ge­bouw toelaat. 

Samenzang is toe­ge­staan en koren mogen vanaf 26 januari weer repe­te­ren en zingen tij­dens vie­rin­gen, mits er goed geven­ti­leerd wordt, de zan­gers onderling an­der­halve meter afstand hou­den en in zigzagop­stel­ling staan.

Dit bericht is geplaatst in van Week tot Week. Bookmark de permalink.