van Week tot Week 30-05-2021

H.DRIE-EENHEID 30 Mei 2021

   KWETSBARE SCHOONHEID

                God zei: Er moeten lichten aan het hemelgewelf komen om de dag te scheiden
                                   van de nacht. Ze moeten de seizoenen aangeven en de dagen en de jaren,
                                   en ze moeten dienen als   lampen aan het hemelgewelf, om licht te geven op de
                                   aarde En zo gebeurde het. Het werd avond en morgen. DE VIERDE DAG

                        God zei: Het water moet wemelen van levende wezens, en boven de aarde ,
                                   langs het hemelgewelf, moeten vogels vliegen. ……..En hij schiep alle soorten
                                   levende wezens en God zag dat het goed was. … DE VIJFDE DAG

                        God zei: Laten we mensen maken die ons evenbeeld zijn, zij moeten
                                   heerschappij voeren over de vissen, de vogels, over het vee  over heel de
                                   aarde en over alles wat daarop rondkruipt. God schiep de mens als zijn
                                   evenbeeld, als evenbeeld van God schiep hij hen…. DE ZESDE DAG
   
    Op ZEVENDE DAG had God zijn werk voltooid, op die dag rustte hij van het werk dat hij gedaan
                                   had. God zegende de zeven dagen en verklaarde  die heilig, want op die dag
                                   rustte hij van heel zijn scheppingswerk.

     Voltooid is de schepping pas als God op de zevende dag rust en deze daarom heilig
     verklaarde.  Vele miljoenen mensen werken op zon en feestdagen. Maar als lichaam en
     geest niet tot rust kunnen komen, dreigen ernstige ziektes. De arbeidswetgeving van 1919
     voorzag behalve een achturige werkdag, ook een vrije zondag. Volgens de
     arbeidstijdenwet is het uitgangspunt dat een werknemer niet op zondag hoeft te werken  
     en minimaal 13 vrije zondagen per jaar heeft. Maar vrijetijdstress en de wens om altijd
     bereikbaar te zijn, ontnemen ons de kans eens helemaal te ontspannen.
                                     
                                                                                         UIT : Kerk en wereld

INTENTIES
zo.  30 mei  10.30Uit dankbaarheid bij een 93ste verjaardag
Jacobus Bouwman, Margaretha v.d. Hengel, 
Kitty Offermann – Kockelkorn, Jo Koch – Erkamp
 Ad Ruigrok van de Werve
zo.  6 juni    09.30overl. ouders Zuure – Le Cat
zo.  6 juni   10.30Piet van Kooij, overl. ouders Steen – v.d. Vegt, 
Bep en Cor Saan, Tineke Saan – Kop, overl. ouders Saan – Spronk,
in dankbare herinnering overl. familieleden van de fam. Post, 
overl. ouders aan de Stegge – Koomen, fam. Bon – Snoek, 
Kitty Offermann – Kockelkorn, Jo Koch – Erkamp
Ad Ruigrok van de Werve
VAN DAG TOT DAG
zo. 30 mei  10.30Woord- en Communieviering met het PeeBeekoor
Voorganger mevrouw Marga Berkhout
za.   5 juni   10.30Joël Tesfamariam wordt gedoopt
zo.   6 juni   09.30De Diem. Eucharistieviering
zo.   6 juni  10.30Sacramentsdag. Eucharistieviering met het Allegriakoor
Voorgangers pater Frans Mulders en diaken Han Hartog
zo. 13 juni  10.30Woord- en Communieviering met het Hagunnankoor
Voorganger diaken Han Hartog
zo. 20 juni   09.30De Diem. Eucharistieviering
zo. 20 juni  10.30Eucharistieviering met het mannenkoor o.l.v. Laurens van Westing
Voorganger pater James Arul

Er staat weer nieuwe aflevering klaar van ‘Woord bij het Woord’!
U kunt deze aflevering bekijken door te klikken op deze link:
https://youtu.be/Wh1Rnaas-vA

Dit bericht is geplaatst in van Week tot Week. Bookmark de permalink.