van Week tot Week 6-3-2022

Vastentijd is oefentijd

 

Is wakker worden na winterslaap

en je opengeeuwen

uit de beslotenheid van elk-voor-zich.

Is je ogen opentrekken

voor wat aan het gebeuren is

in het diepste van jezelf

en in de wereld om je heen,

en zicht krijgen op het grote Licht

dat doorbreekt aan de horizon.

Is in voorjaarsstilte

je eigen grond omspitten

 

en klaarmaken voor een nieuwe lente, en het zaad van vrede en menswaardigheid

ontkiemen laten in je hart.

Vastentijd is trainingstijd:

hart en handen soepel maken

voor verbondenheid met God en mensen;

vingeroefening in solidariteit.

Dat en zoveel meer is vastentijd:

de grote opwarming om te herleven.

Carlos Desoete

 

Oorlogsdreiging kan ons verlammen

de angst slaat ons om het hart

het lijkt het einde van de wereld.

 

Oorlogsdreiging kan ons ook motiveren

om bruggen te bouwen naar elkaar

nog meer verbondenheid te zoeken

en actief vrede na te streven.

 

Elke week bespreekt diaken Han Hartog de Bijbellezingen voor de komende zondag en stelt daar wat meditatieve vragen bij. De aflevering van deze week kunt u bekijken door te klikken op deze link: 

Deze keer gaat het over het volgende:

Na bijna twee jaar van grote beproevingen op de golven van de corona pandemie, kunnen we het Bijbelse land van melk en honing weer binnen trekken. Horeca en cultuur-instellingen gaan weer open. Grote feesten kunnen weer gevierd worden. Maar door de ontwikkelingen in de Oekraïne is de vanzelfsprekendheid van vrede in Europa in stukken geslagen. De bevolking wordt zwaar beproefd door onvoorstelbaar veel leed en verlies.

Ook de Nederlandse samenleving zal geraakt gaan worden. We maken ons zorgen over de toekomst, en over hoe de machtsverdeling zich gaat ontwikkelen. Op wie of wat kunnen we vertrouwen als we bescherming zoeken? Daar gaat het in de Bijbel over…

XXX

De R.-K. Kerk collecteert zondag 6 maart voor hulp aan Oekraïne.

De Nederlandse bisdommen vragen de parochies om zondag 6 maart te collecteren voor hulp aan Oekraïne. De bisschoppen brengen hiervoor in deze vastentijd allereerst de Bisschoppelijke Vastenactie onder de aandacht.

Mgr. Van den Hout, bisschopreferent voor missie en ontwikkelingssamenwerking: ‘Laten we ons gebed voor Oekraïne aanvullen met een gift’.

2022-03-06 Zondag (1e zondag van de 40 dagentijd)

Intenties:

Piet van Kooij, Henk Scholten, overleden ouders Antoon Ruben en Ida Ruben-v/d Griend.

Mededelingen:

10.30 uur Eucharistieviering m.m.v. het Allegriakoor.

                  Voorganger: pater Frans Mulders

XXX.

2022-03-13 Zondag (2e zondag van de 40 dagentijd)

Intenties:

Henk Scholten, Ali Touw, Marco Touw en ouders Bos, overleden ouders Antoon Ruben en Ida Ruben-v/d Griend,

Mededelingen:

10.30 uur           Woord- en Communieviering m.m.v. PeeBeekoor

                  Voorganger: diaken Han Hartog

XXX

Collecte en collectanten

Er zal ook na het loslaten van de beperkende maatregelen één collecte blijven tijdens de vieringen in onze kerk. Mede doordat er minder leden zijn van het collectantencollege.

Dus mocht u hen willen versterken dan kunt u dit altijd aangeven bij één van de collectanten, u bent van harte welkom om dit team te versterken. 

XXX

Versoepelingen in onze kerk

Met ingang van vrij­dag 25 februari vervallen voor de Rooms-Katho­lie­ke Kerk in Neder­land de ver­plich­ting om an­der­halve meter afstand te hou­den en het mondkapjesadvies bij ver­plaat­singen door de kerk. De maat­regelen voor het uitreiken van de communie wor­den versoe­peld.

Verder is het gebruik van wij­wa­ter weer toe­ge­staan. Samen koffie­drin­ken na de vie­ring is weer moge­lijk.

De pandemie is echter nog niet voorbij. Gehandhaafd blijven daarom regels ter vermij­ding van hand­con­tact: gelo­vi­gen geven elkaar niet de hand bij de vre­des­wens.

Reke­ning hou­den met elkaar

Ten slotte be­na­druk­ken de bis­schop­pen dat het nodig is om zich nog steeds aan de adviezen te hou­den die de versprei­ding van het virus aan­toon­baar beperken. Zoals hygiëneregels volgen (han­den wassen, hoesten en niezen in de elleboog), geen han­den schud­den, goed ventileren, niet komen met verkoud­heids­klach­ten enzo­voort.

‘Houd reke­ning met elkaar, ook met diegenen die afstand willen hou­den en/of een mondkapje dragen, bij­voor­beeld in ver­band met een kwets­ba­re ge­zond­heid. Laten we met elkaar ervoor zorgen dat ie­der­een in de kerk de li­tur­gie veilig mee kan vieren’, aldus de bis­schop­pen.

XXX

-Er ligt weer een bestellijst voor huispaaskaarsen achter in de kerk. Deze kunt u invullen en graag afrekenen.

-Op 6 maart begint de vastenactie. Het thema is “Hoop for live” voor vrouwen met een beperking in Ghana.  Ibannr: NL21 INGB 0000005850 o.v.v. 401854 Project Ghana.

Dit bericht is geplaatst in van Week tot Week. Bookmark de permalink.