Van week tot week 7-04-2024

Zondag 7 april 2024 ( Tweede zondag van Pasen)
                 
  Vrede

Als Jezus na zijn dood op een kruis verschijnt aan zijn leerlingen
is het woord dat Hij het meest uitspreekt: ‘VREDE’ (sjalom).
Nu kan men wel zeggen dat dit de heel gewone manier van begroeten is bij de joden,
zoals ‘goeiedag’ bij ons.
Maar ‘vrede’ is veel meer dan ‘geen oorlog’, of ‘geen ruzie’.
Het heeft ook te maken met te-vrede-nheid.
Na tweeduizend jaar is er nog veel werk aan de winkel
om de vrede te realiseren die ‘geen oorlog’ is en
mensen ook ‘te-vrede-n maakt.

Copyright: C. Leterme
            


Boeken- en Platenmarkt

Met een geslaagde, drukbezette, Kerstmarkt en een goed bezocht Kerstconcert
heeft de activiteitencommissie 2023 afgesloten. Na een paar maanden rust is het nu tijd voor de volgende actie en wel de boeken en puzzelmarkt. Deze zal worden gehouden op zaterdag 20 april a.s. van 10.30 tot 15.00 uur. Wij hopen dat velen ook nu weer de gelegenheid te baat zullen nemen om hun voorraad lees- en puzzelvoer aan te vullen, ook al met het oog op de naderende vakanties!
Er is een groot assortiment, dus keuze voor iedereen!
Misschien wilt u wel nieuwe boeken of puzzels inslaan, maar wilt u eerst nog wel wat opruimen. Dan kunt u deze inleveren op woensdag 17 april tussen 19.00 en 19.30 uur in de St. Petrus’ Banden kerk. Wij zien u graag op zaterdag 20 april!!

Om het bovenstaande in goede banen te leiden hebben wij natuurlijk weer de hulp van “sterke mensen” nodig om alles vanuit de schuur naar de kerk te sjouwen. Ook dit zal op zaterdag 20 april plaatsvinden. Aanvang 09.00 uur en na afloop om 15.00 uur en wat er nog over is, weer terug naar de schuur te brengen.

De activiteitencommissie


Zondag 7 april 10.30 uur: Eucharistieviering met kindernevendienst.
Voorganger: pater F. Mulders
Samenzang met Maria Meinora; organist: Valeriya Zakopay

Intenties:
Conny van Weerdenburg, Jill Krenn-Carter, Thea Mars-Wilmsen, Frank Engelbregt, Elisabeth Giling-Feuerstake, overleden ouders Aan de Stegge-Koomen, overleden ouders Offermanns-Kockelkorn, Everarda Zeinstra-Brouwer


07 april 2024 2e zondag van Pasen Hand. 4,32-35 – Joh. 20,19-31 (Goddelijke Barmhartigheid)
Het geloof van de verrijzenis draagt zijn vruchten. Een van de vruchten, ook tot op de dag van vandaag is het leven in gemeenschap. Hier zien we ook de opdracht voor de Kerk: het missionair getuigenis en de eensgezinde verdeling van goederen, zonder iets voor zichzelf te houden. Jezus verscheen aan zijn leerlingen, blies de H. Geest over hen, zodat zij vrede, vreugde en de macht kregen om zonden te vergeven. Tomas was hier niet bij, en zei dat hij het alleen zou geloven als hij de wonden kon zien en voelen. Daarna verscheen Jezus weer, en liet Tomas zijn wonden zien en voelen, en lijkt Hij aan de christenen van alle tijden te zeggen; wees er zeker van, Ik ben het werkelijk.

Zondag 14 april 10.30 uur: Woord- en Communieviering met kindernevendienst.
Voorganger: mw. Marga Berkhout
m.m.v. Mw Nel Damman en Dhr Hans van der Meer

Intenties
Helena Kok-Bakker, Herman Dekker, Greet Vrolijk-Overwater, Overleden ouders Busker-De Graaff, Hr. F. Klerks, overleden ouders Offermanns-Kockelkorn, Everarda Zeinstra-Brouwer

14 april 2024 3e zondag van Pasen Hand. 3,13-15.17-19 – Lc. 24,35-48
Uit onwetendheid eisten, en eisen ook nu nog, mensen de dood van de Heer. Wat God tevoren had aangekondigd bij monde van alle profeten, dat de Messias zou sterven heeft Hij in vervulling doen gaan. De mens heeft de Schrift en bekering van het hart nodig om dit begrijpen dat God de heerlijkheid schenkt aan zijn Dienaar en Hem aan het hoofd stelt van alle levenden. Jezus verschijnt aan twee van zijn leerlingen, en eet met hen. Zo laat Hij zien met lichaam en geest te zijn verrezen en maakte hun geest toegankelijk voor het begrijpen van de Schriften.


Rick de bloemenstal
Onze huurder Rick heeft verzocht of hij in de periode april tot half juli in de nacht en op zondag & maandag een aantal bloemenkarren mag stallen achter onze kerk. Hij zal zorgen dat dit niet in de parkeervakken gebeurt en wij er zo min mogelijk last van hebben.

Overleden
Op 27 maart is overleden onze parochiane Everarda Zeinstra-Brouwer. Wij wensen de nabestaanden veel sterkte toe.

Dit bericht is geplaatst in van Week tot Week. Bookmark de permalink.