Van week tot week Zondag 23 juni 2024 (12e zondag door het jaar)


                 


Rust vinden in de storm.

De storm wordt gevormd door de omstandigheden waarin we terecht komen. Soms zitten we figuurlijk in zwaar weer. De wind steekt op in ons leven. Het water, dat is ons binnenste, de emoties die door ons heen razen in reactie op wat er allemaal om ons heen gebeurt. En wij zitten in dat schip en worden van links naar rechts geslingerd, geen vaste grond onder de voeten. Een beangstigende situatie.
Als wij in staat zijn dat deel in onszelf dat vertrouwen heeft in wat er ook moge gebeuren, wakker te maken, keert de rust weer.

Probeer niet koste wat het kost de situatie waarin je zit te beheersen, te controleren. Doe wat je kan en geef je over. Laat los en vertrouw op je eigen kracht en op God.

Sabine du Croo

            
Communie aan huis.
Mocht u niet meer in staat zijn om naar de kerk te komen en dus niet de communie kunt ontvangen, maar u wil dat wel, dan kunt u de communie thuis ontvangen.
Elke eerste vrijdag van de maand  is er een vrijwilliger die bij u thuis kan komen om de communie te brengen. U kunt dit doorgeven op de volgende manieren:
– Via de mail: info@sintpetrusbanden.nl
– Tefefonisch: 06-36333640.


Voedselkast.
We kunnen niet vaak genoeg zeggen hoe fijn het is te zien dat er regelmatig iets in de voedselkast wordt gezet. En we zien ook dat er veel mensen gebruik van maken. Dit geeft jammer genoeg aan dat de noodzaak er is. In het contact met de voedselbank Diemen horen we ook dat het aantal mensen dat een beroep op hen doet erg groot is.

Opnieuw veel dank voor uw bijdragen! En laten we ook deze zomer blijven denken aan onze medemens.


Zondag 23 juni 10.30 uur: Eucharistieviering met kindernevendienst
Voorganger: pater Frans Mulders
m.m.v. het Hagunnankoor

Intenties:
Cor en Bep Saan, overleden ouders aan de Stegge-Koomen.

23 juni 2024 12e zondag door het jaar Job, 38,1.8-11 – Mc. 4,35-41
In de eerste lezing wordt duidelijk gemaakt dat God boven de natuurkrachten staan. In het evangelie lezen wij dat Jezus ook natuurkrachten kan beheersen. Hij staat op gelijke hoogte als God. Dat betekent voor de Kerk, dat zij ook niet angstig hoeft te zijn. Ze mag het eigenlijk niet eens zijn, want die angst is een teken van gebrek aan geloof.


Zondag 30 juni viering in de Martelaren van Gorcum
Clara Franciscusviering.
Op zondag 30 juni  is de Clara Franciscus viering in de Martelaren van Gorcum kerk om 10.30 uur. Adres: Linaeushof 94, 1098 KT Amsterdam.
Vorige week stond de tijd verkeerd, excuses daarvoor.
Op deze zondag is er bij ons in de kerk geen viering.


Zondag 7 juli 10.30 uur: Woord- en Communieviering
Voorganger: Mw Petra Oostenrijk
m.m.v. het Allegriakoor

Intenties:
Conny van Weerdenburg, overleden ouders Wesselingh-Nieuwendijk, Jill Krenn-Carter.

07 juli 2024 14e zondag door het jaar Ez. 2,2-5 – Mc. 6,1-6
In de eerste lezing horen wij hoe de profeet Ezechiël door God de boodschap krijgt om zijn boodschap te verkondigen, of de mensen willen luisteren of niet. Het is een heilig moeten. Ook voor Jezus, die in zijn eigen stad niet geëerd werd. Ze worden gedreven door hun roeping, en hun uithoudingsvermogen is een teken van geloof en geloofwaardigheid, zowel bij Ezechiël als bij Jezus.


Vakantieperiode en intenties
De periode dat de mensen op vakantie gaan komt er weer aan. Het secretariaat zal in de schoolvakantieperiode ( 20 juli t/m 1 september) minder bemand, maar wel telefonisch bereikbaar zijn. Daarom vragen wij u de intenties, voor die periode, voor 14 juli door te geven.


Rick de bloemenstal
Onze huurder Rick heeft verzocht of hij in de periode april tot half juli in de nacht en op zondag & maandag een aantal bloemenkarren mag stallen achter onze kerk. Hij zal zorgen dat dit niet in de parkeervakken gebeurt en wij er zo min mogelijk last van hebben.

Dit bericht is geplaatst in van Week tot Week. Bookmark de permalink.