Van week tot week Zondag 9 juni 2024

Zondag 9 juni 2024 (10e zondag door het jaar)
                                         
           
Drie bouwvakarbeiders waren stenen aan het houwen, toen een vreemdeling op hen afkwam en aan de eerste arbeider vroeg: “Wat doet u daar?”
“Zie je dat dan niet?” antwoordde deze, en keek niet eens op. “Ik houw stenen.”
“En wat doet u daar?” vroeg de vreemdeling aan de tweede.
zuchtend antwoordde deze: “Ik moet geld verdienen om voor mijn gezin brood op de plank te krijgen. Mijn gezin is groot.
“Ook aan de derde vroeg de vreemdeling: “Wat doet u daar?”
Deze keek omhoog, de lucht in, en antwoordde, zacht maar trots: “Ik bouw een kathedraal.”

Lourdesreizen
Jaarlijks worden er vanuit Nederland Lourdesbedevaarten georganiseerd.
Meestal gebeurt dit via Christoffelreizen.
Op donderdag 13 juni wordt in de Sint Petrus’Bandenkerk  door Ben Hilhorst een informatieavond gehouden over deze Lourdesreizen.
Datum: 13 juni 2024
Plaats: Sint Petrus’Banden te Diemen
Aanvang : 20:00 uur

Belangstellenden zijn van harte welkom.

Solidariteitsmaaltijd
Op 19 juni wordt een solidariteitsmaaltijd gehouden in de Ontmoeting.
De solidariteitsmaaltijd is een Afrikaanse maaltijd, die wordt georganiseerd door de stichting Between Borders. Deze stichting zet zich in voor ongedocumenteerden door samen met hen culturele activiteiten te organiseren. De Soldariteitsmaaltijd wordt bereid door gepassioneerde koks uit de groep ongedocumenteerden. 
Deelname aan deze maaltijd kost € 15,- en het verzoek is deze vooraf te betalen. Dit kan op rekeningnummer NL54 INGB 0003 9355 99 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Diemen.
De volledige opbrengst is voor hulp aan de ongedocumenteerden.
De inloop is vanaf 17 uur en de maaltijd wordt rond 17.30 geserveerd.

U bent van harte uitgenodigd door de diaconie van Sint Petrus Banden en de Protestantse Kerk de Ontmoeting om te komen genieten tijdens deze bijzondere avond.
Opgeven kan tot en met zondag 16 juni.
Diaconie Protestantse Gemeente Diemen
Diaconie Sint Petrus’ Banden
Zondag 9 juni 10.30 uur: Eucharistieviering met kindernevendienst
Voorgangers: pater Yan Asa en diaken Patrick Gunther.
Cantor Maria Meinora en organist Toni Termeulen

Intenties
Overleden ouders  Kok-Bakker, Greet Vrolijk-Overwater, overleden ouders Offermanns-Kockelkorn, Dorie de Kwant-Kerkhof, Piet van Kooij, Grace Leonara, Ingrid Zebeda.

09 juni 2024 10e zondag door het jaar Gen. 3,9-15 – Mc. 3,20-35
In Genesis is de slang het symbool van alle kwade machten, die zich verzetten tegen de nakomelingen van de vrouw. Maar eens zal de slang iemand ontmoeten die sterker is dan zij: de Messias, de zoon van de nieuwe Eva. Jezus openbaart zich als sterker dan de duivel. In Hem werkt de Geest die beloofd is voor de eindtijd. Wie aan Satan toeschrijft wat Jezus verricht onder de stuwing van de heilige Geest, bedrijft voortaan een onuitwisbare zonde. Hij is een godslasteraar.

Zondag 16 juni 10.30 uur: Woord- en Communieviering met kindernevendienst
Voorganger: Mw Josje Kronenberg
m.m.v. een herenkoor o.l.v. Hans van der Meer

Intenties:
Gerard Braakhuis en Annie Braakhuis-Koorman, overleden familie Pappot, Ouders Busker-De Graaff, Hr. F. Klerks, Frank Engelbregt, overleden ouders Offermanns-Kockelkorn.

16 juni 2024 11e zondag door het jaar Ez. 17,22-24 – Mc. 4,26-34
In Ezechiël lezen we hoe een kleine twijg oprijst als een grote ceder, zo zal God een nieuw volk doen opstaan uit de kleine rest van Israël. Deze vergelijking kunnen we toepassen op de Kerk. In het evangelie zien we twee parabels, een dubbele boodschap. God is voortdurend werkzaam in ons. Zijn Woord roept ons op zonder uitstel te bekeren. Zijn wij instaat dit te begrijpen? Dan is het Woord ons werkelijk verkondigd en is het een Blijde Boodschap voor Kerk en wereld.

Vakantieperiode en intenties
De periode dat de mensen op vakantie gaan komt er weer aan. Het secretariaat zal in de schoolvakantieperiode ( 20 juli t/m 1 september) minder bemand, maar wel telefonisch bereikbaar zijn. Daarom vragen wij u de intenties, voor die periode, voor 14 juli door te geven.

Rick de bloemenstal
Onze huurder Rick heeft verzocht of hij in de periode april tot half juli in de nacht en op zondag & maandag een aantal bloemenkarren mag stallen achter onze kerk. Hij zal zorgen dat dit niet in de parkeervakken gebeurt en wij er zo min mogelijk last van hebben.

Saamhorig.
Achter in de kerk ligt de nieuwe SamenKerk met een mooi interview met onze oud-hulpbisschop mgr. Van Burgsteden. Ook een verslag van een ontvangst van een Amsterdamse delegatie door onze paus. En 100 jaar geleden, in de zomer van 1924, was Amsterdam dé katholieke hoofdstad van ons land en een beetje van de wereld vanwege het Eucharistisch Congres. Misschien heeft u nog zo’n herinneringswandbord van dit unieke evenement. Dus, neem een SamenKerk mee, voor uzelf en eentje voor een ander.

Clara Franciscusviering.
Op zondag 30 juni  is de Clara Franciscus viering in de Martelaren van Gorcum kerk om 10.00 uur. Adres: Lineushof 94, 1098 KT Amsterdam.

Dit bericht is geplaatst in van Week tot Week. Bookmark de permalink.