van Week tot Week

32e zondag door het jaar 7 november 2021

Feestdag Sint Willibrord

Sint Willibrord werd in het jaar 658 geboren, hij groeide op in de invloedsfeer van de heilige Wilfried, de bisschop van York. Toen Willbrord 20 jaar was trok jij naar Ierland, het “eiland van de heiligen”. In het klooster Rathmeisigi onderwierp hij zich aan een strenge ascese. In het jaar 688 werd hij tot priester gewijd. Willibrord was doordrongen van de geest der Peregrinatio ”het mystieke verlangen om afstand te doen van het aardse vaderland, om aan de heidenvolken het evangelie te verkondigen. Dus stak Willibrord in 690 met elf gezellen over naar het Europese vastenland, om aan het volk de Friezen het christelijk geloof te brengen. Dit volk had zich tot dan toe verzet tegen de evangeliseren.

Willibrord wilde in nauw overleg met het pauselijk gezag te werk gaan. Daarom maakte hij tweemaal de moeilijke reis naar Rome . Daar werd hij in het jaar 695 door Paus Sergius 1 tot aartsbisschop van de Friezen gewijd. Hij kreeg van de Frankische adel veel landgoederen, zodat hij bveel kerken en kloosters kon stichten. Op die manier kon Willibrord ook in Echternach een Klooster stichten waar hij zich graag terugtrok om zijn missiereis naar het onrustige Friesland te kunnen voorbereiden.

Dit bericht is geplaatst in van Week tot Week. Bookmark de permalink.