Zondag 12 mei 2024 (Zevende zondag van Pasen)


                 
Gelukkig zijn er nog vaste waarden in het leven; het vieren van Moederdag. Dat doen we jaarlijks, op de tweede zondag in mei. Het is een feestdag die in het teken staat van ‘alle’ moeders. Dat wil ook zeggen grootmoeders, alleenstaande moeders, moeders in nieuw samengestelde gezinnen, moeders van overleden of vermiste kinderen, vrouwen met een onvervulde kinderwens maar toch een groot moederhart, overleden moeders.

Een bijzondere dag om je moeder te laten weten hoe bijzonder zij eigenlijk is, geweest is en altijd zal zijn. En laten moeders in moeilijke tijden zich gesterkt weten door het voorbeeld van onze Moeder Maria. Zij kent de pijnen van een doorboord hart. Nu Moederdag eraan komt, is dit hét moment om stil te staan bij de betekenis van jouw moeder in je leven.

Aan alle moeders en grootmoeders in welke hoedanigheid dan ook: een fijne Moederdag gewenst!

Persbericht nav gesprek met bisdom op 6 mei 2024
Het bestuur van C&F is op 6 mei in gesprek geweest met vicaris-generaal Mgr. Putter en algemeen econoom dhr. van der Steen. Onze notitie is in de staf van het bisdom besproken. Daar rezen onderstaande vragen:
We hebben in de notitie aangegeven dat er criteria zijn opgesteld waarop de locaties zichzelf beoordeeld hebben om zo tot een keuze voor centrale kerken te komen. Gevraagd werd welke criteria dat waren en welke (cijfermatige) onderbouwing daarbij hoort. Concreet met vitaliteit-/bezoekcijfers per zondag, MJOP’s (onderhoudsplannen) en de financiële situatie en een korte toelichting hoe we tot onze keuzes gekomen zijn.
Gevraagd werd ook om een doorkijk in de tijd, met name voor de beoogde steunpunten. Het bisdom wil weten op welke momenten er vervolgkeuzes worden gemaakt.
Tot slot wordt gevraagd om een aanzet tot een pastoraal plan met aandacht voor het verenigen van beleving vanuit verschillende culturen binnen een interculturele parochie en stappen naar afstemming en centrale coördinatie.
Het bestuur gaat met bovenstaande punten aan de slag en zal zo snel mogelijk hierover rapporteren aan het bisdom.

Petrusbeeldjes
Achter in de kerk liggen formulieren om parochianen aan te melden voor een Petrusbeeldje.
U kunt dit ook doen via de website. De sluitingsdatum is 1 juni 2024.Zondag 12 mei 10.30 uur: Woord– en Communieviering
Voorganger: Mw. J. Kronenberg
m.m.v. PeeBee koor
Intenties:
Greet Vrolijk-Overwater, Frank Engelbregt, Everarda Zeinstra-Brouwer, Chris Kok,

12 mei 2024 7e zondag van Pasen Hand. 1,15-17.20a.20c-26 – Joh. 17,11b-19
Na het wegvallen van Judas moet de groep van de Apostelen worden aangevuld. De twaalf is een verwijzing naar de twaalf stammen van Israël. Men kiest iemand die getuige was van het optreden en verrijzenis van Jezus. Voordat Jezus de wereld verlaat, vraagt Hij zijn Vader om de leerlingen, trouw, eenheid en vreugde te geven. Zoals de Vader de Zoon heeft gezonden, zo zendt nu de Zoon de apostelen in de wereld. Zij zullen getuigen van het woord en deze verkondigen..

Zondag 19 mei Eerste Pinksterdag 10.30 uur Eucharistieviering:
Voorgangers: pater M. Jehandut en diaken Patrick Gunther.
m.m.v. het Stanza koor.

Intenties: Henk Proeskie en Leny Proeskie-van den Hurk, Diny Berger, Herman Dekker, overleden ouders Cor en Bep Saan, Gerard Braakhuis en Annie Braakhuis-Koorman, Conny van Weerdenburg, Greet Vrolijk-Overwater, Tineke Saan, overleden ouders Saan-Spronk, Pieter Saan, overleden familie Pappot, Ouders Busker-De Graaff, Hr. F. Klerks, Frank Engelbregt, Elisabeth Giling-Feuerstake, Gé van Dijk, Familie Giling, Familie  van Dijk, Chris Kok, overleden ouders Aan De Stegge-Koomen, overleden ouders Niek en Margreet Bouwmeester-van Eck, Luis Alacon Seguel.

19 mei  Pinksteren Hand. 2,1-11 – Joh. 15,26-27; 16,12-15
De vijftigste dag na Pasen, herdachten de Joden de overhandiging van de Wet, Lucas plaatst in deze context de gave van de H. Geest, de geboorte van de Kerk. In het evangelie lezen wij dat de Geest voortaan de Kerk onderricht. Zonder iets toe te voegen aan het Woord van de Vader, houdt deze grote getuige van de Verrijzenis niet op alle christenen van alle tijden te laten ontdekken van wat eens en voor altijd is gezegd.


Pink¬ste¬ren
Pink¬ste¬ren wordt gevierd op een zon¬dag en maan¬dag tussen 9 mei en 13 juni. Pink¬ste¬ren is altijd
vijf¬tig dagen na Pasen en tien dagen na Hemel¬vaart. Met Pink¬ste¬ren viert de Kerk de uitstor¬ting
van de Heilige Geest over de apos¬te¬len. De avond voor zijn lij¬den en dood beloofde Jezus zijn
apos¬te¬len dat Hij hen de Geest zou zen¬den. De Geest is God zelf die in gelo¬vi¬gen woont en werkt,
en hen voor altijd met God verbindt. Dit god¬de¬lijke geschenk mar¬keert de geboorte van de Kerk.
De apostel Petrus treedt na de neerdaling van de Geest als eerste naar voren om zich te richten
tot de joodse bewoners van Jeru¬za¬lem.


Maandag 20 mei Tweede Pinksterdag 10.30 uur Eucharistieviering met Vormsel.
Voorgangers: Mgr. J. Hendriks, pater Marianus en diaken Patrick Gunther.
m.m.v. het Hagunnankoor

Intenties:
Rob Zuidervaart, Bep en Simon van der Meer, Chris Kok,

20 mei  Maria, Moeder van de Kerk Gen. 3,9-15.20 – Joh. 19,25-34
In Genesis wijst de mens de verbondsverhouding met God af. In deze lezing is voorafbeelding te zien van de verwachte Messias en Eva wordt gezien als een verwijzing naar Maria. Alleen in het evangelie van Johannes lezen we over de aanwezigheid van Maria onder het kruis. Jezus vertrouwt zijn moeder aan Johannes toe, en Johannes aan zijn moeder.

Dit bericht is geplaatst in van Week tot Week. Bookmark de permalink.