Zondag 19 mei 2024 (Pinksterzondag)


Met Pinksteren draait het om de heilige Geest, de Geest
die van God komt, die na de dood van Jezus over alle mensen
is gekomen die in de geest van Jezus verder willen gaan.
De heilige Geest is datgene wat je hier en nu van God op aarde kunt merken.
De Geest van God zelf is onzichtbaar, net als de wind of je adem.
Maar zoals je wel de bomen ziet bewegen door de wind,
zo kan je wel wat zien van de uitwerking van de Geest.
De effecten ervan zijn: liefde, vreugde, geduld, vriendelijkheid, goedheid,
vertrouwen, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.
Met een opmerkzaam oog kan je dus meer van de Geest zien dan je eerst dacht.

   
Rick de bloemenstal
Onze huurder Rick heeft verzocht of hij in de periode april tot half juli in de nacht en op zondag & maandag een aantal bloemenkarren mag stallen achter onze kerk. Hij zal zorgen dat dit niet in de parkeervakken gebeurt en wij er zo min mogelijk last van hebben.
         
Vakantieperiode en intenties
De periode dat de mensen op vakantie gaan komt er weer aan. Het secretariaat zal in de schoolvakantieperiode ( 20 juli t/m 1 september) minder bemand, maar wel telefonisch bereikbaar zijn. Daarom vragen wij u de intenties voor die tijd vroegtijdig door te geven.

Bedankt.
Bedankt stichting Vrede aan dit Huis, voor de prachtige rozen en hortensia’s die afgelopen weekend in de kerk stonden.

Voedselkast.
Nog steeds merken we dat er regelmatig gebruik wordt gemaakt van de voedselkast.
Kunt u wat missen dan hopen we dat u er wat in zet. Kunt u het gebruiken maak er dan vooral ook gebruik van!
In de kast ligt een notitieblok als u vragen of opmerkingen heeft kunt u die daar op schrijven

Kerk open.
Van maandag t/m vrijdag is de kerk open van 12.00 – 13.00 uur.
U kunt dan binnen komen om te bidden of om een kaarsje op te steken.
Zondag 19 mei Eerste Pinksterdag 10.30 uur Eucharistieviering met kindernevendienst
Voorgangers: pater M. Jehandut en diaken Patrick Gunther.
m.m.v. het Stanza koor.

Intenties: Henk Proeskie en Leny Proeskie-van den Hurk, Diny Berger, Herman Dekker, overleden ouders Cor en Bep Saan, Gerard Braakhuis en Annie Braakhuis-Koorman, Conny van Weerdenburg, Greet Vrolijk-Overwater, Tineke Saan, overleden ouders Saan-Spronk, Pieter Saan, overleden familie Pappot, Ouders Busker-De Graaff, Hr. F. Klerks, Frank Engelbregt, Elisabeth Giling-Feuerstake, Gé van Dijk, Familie Giling, Familie  van Dijk, Chris Kok, overleden ouders Aan De Stegge-Koomen, overleden ouders Niek en Margreet Bouwmeester-van Eck, Luis Alacon Seguel, overleden ouders Offermanns-Kockelkorn.

19 mei  Pinksteren Hand. 2,1-11 – Joh. 15, 26-27; 16,12-15
De vijftigste dag na Pasen, herdachten de Joden de overhandiging van de Wet, Lucas plaatst in deze context de gave van de H. Geest, de geboorte van de Kerk. In het evangelie lezen wij dat de Geest voortaan de Kerk onderricht. Zonder iets toe te voegen aan het Woord van de Vader, houdt deze grote getuige van de Verrijzenis niet op alle christenen van alle tijden te laten ontdekken van wat eens en voor altijd is gezegd.


Pink¬ste¬ren
Pink¬ste¬ren wordt gevierd op een zon¬dag en maan¬dag tussen 9 mei en 13 juni. Pink¬ste¬ren is altijd
vijf¬tig dagen na Pasen en tien dagen na Hemel¬vaart. Met Pink¬ste¬ren viert de Kerk de uitstor¬ting
van de Heilige Geest over de apos¬te¬len. De avond voor zijn lij¬den en dood beloofde Jezus zijn
apos¬te¬len dat Hij hen de Geest zou zen¬den. De Geest is God zelf die in gelo¬vi¬gen woont en werkt,
en hen voor altijd met God verbindt. Dit god¬de¬lijke geschenk mar¬keert de geboorte van de Kerk.
De apostel Petrus treedt na de neerdaling van de Geest als eerste naar voren om zich te richten
tot de joodse bewoners van Jeru¬za¬lem.


Maandag 20 mei Tweede Pinksterdag 10.30 uur Eucharistieviering met Vormsel.
Voorgangers: Mgr. J. Hendriks, pater Marianus en diaken Patrick Gunther.
m.m.v. het Hagunnan en Allegriakoor

Intenties:
Rob Zuidervaart, Bep en Simon van der Meer, Bert en Thea Kap, Chris Kok,

20 mei  Maria, Moeder van de Kerk Gen. 3,9-15.20 – Joh. 19, 25-34
In Genesis wijst de mens de verbondsverhouding met God af. In deze lezing is voorafbeelding te zien van de verwachte Messias en Eva wordt gezien als een verwijzing naar Maria. Alleen in het evangelie van Johannes lezen we over de aanwezigheid van Maria onder het kruis. Jezus vertrouwt zijn moeder aan Johannes toe, en Johannes aan zijn moeder.

Zondag 26 mei 10.30 uur Woord- en Communieviering met kindernevendienst
Voorganger: Mw Marga Berkhout
m.m.v. een gelegenheidskoor

Intenties:
Chris Kok, Christina Dorrestein-Houweling overleden ouders Offermanns-Kockelkorn.

Dit bericht is geplaatst in van Week tot Week. Bookmark de permalink.