Zondag 2 juni 2024

Zondag 2 juni 2024 (Sacramentsdag)
              


Teken van liefde die zich breekt en deelt

Wij, mensen, drukken onze diepste gevoelens uit door fijne, uiterlijke attenties voor elkaar. Wij tonen onze vriendschap, onze liefde of onze dankbaarheid niet zozeer door een rijk of verbluffend geschenk, maar eerder door een goed uitgekozen teken of gebaar: een kleine bloementuil, een goed boek, een kindertekening, maar die dan wel met een speciale zorg worden omringd: een fijne verpakking, een mooie strik een zorgvuldig gekozen gebaar of een gepast woordje.
Zo worden zeer eenvoudige, dagelijkse dingen, symbolen waarmee wij onze diepste, menselijke genegenheid tonen.
Ook God wil ons Zijn vriendschap tonen met tekens.
Hij kiest enkele zeer eenvoudige dingen: wat brood en een beetje wijn.
Maar heilige woorden en gebaren maken van dit brood en deze wijn de Tekens van Zijn diepste genegenheid voor ons.

Frans Mistiaen s.j.

Dakgoten.
Afgelopen woensdag hebben een aantal vrijwilligers de dakgoten vrij gemaakt van bladeren met behulp van een hoogwerker van de firma Saan.

Voedselkast.
We kunnen niet vaak genoeg zeggen hoe fijn het is te zien dat er regelmatig iets in de voedselkast wordt gezet. En we zien ook dat er veel mensen gebruik van maken. Dit geeft jammer genoeg aan dat de noodzaak er is. In het contact met de voedselbank Diemen horen we ook dat het aantal mensen dat een beroep op hen doet erg groot is.

Opnieuw veel dank voor uw bijdragen! En laten we ook deze zomer blijven denken aan onze medemens.


Streamen.
Als u niet in de gelegenheid bent om op zondag naar de kerk te komen en toch de viering wilt bijwonen kan dit via de livestream.
U kunt naar www.sintpetrusbanden.nl  gaan of rechtstreeks naar You Tube.


Zondag 2 juni 10.30 uur: Eucharistieviering met kindernevendienst
Voorgangers: Pater Frans Mulders en diaken Patrick Gunther.
M.m.v. het Allegriakoor

Priesterjubileum
Vandaag vieren we in onze kerk het 60-jarig priesterjubileum van onze emeritus pastor André Tönis. Het Allegriakoor zal zingen. Na de viering is er gelegenheid om André Tönis te feliciteren onder het genot van koffie, thee en iets lekkers.

Intenties:
Conny van Weerdenburg, Jill Krenn-Carter, overleden ouders Leeners-Verheul, Elisabeth Giling-Feuerstake, overleden ouders Leeners-Verheul, Chris Kok, overleden ouders Offermanns-Kockelkorn, Jan Does, Bernadet Peters-Strategier.

02 juni 2024 Sacramentsdag Ex. 24,3-8 – Mc. 14,12-16.22-26
In de eerste lezing sluit God een verbond met zijn volk door Mozes. Daarbij wordt de betekenis van het bloed duidelijk. Want in het evangelie wordt diezelfde betekenis van het bloed bedoeld bij het verbond dat Jezus sluit met zijn leerlingen. Door zijn verrijzenis blijkt ook een verbond dat God met de mensheid gesloten heeft. Het is het Nieuwe Verbond, nu gesloten met het bloed van Jezus.

Zondag 9 juni 10.30 uur: Eucharistieviering met kindernevendienst
Voorgangers: pater Yan Asa en diaken Patrick Gunther.
Cantor Maria Meinora en organist Toni Termeulen

Intenties
Overleden ouders  Kok-Bakker, Greet Vrolijk-Overwater, overleden ouders Offermanns-Kockelkorn, Dorie de Kwant-Kerkhof, Grace Leonara die haar 83e verjaardag viert,

09 juni 2024 10e zondag door het jaar Gen. 3,9-15 – Mc. 3,20-35
In Genesis is de slang het symbool van alle kwade machten, die zich verzetten tegen de nakomelingen van de vrouw. Maar eens zal de slang iemand ontmoeten die sterker is dan zij: de Messias, de zoon van de nieuwe Eva. Jezus openbaart zich als sterker dan de duivel. In Hem werkt de Geest die beloofd is voor de eindtijd. Wie aan Satan toeschrijft wat Jezus verricht onder de stuwing van de heilige Geest, bedrijft voortaan een onuitwisbare zonde. Hij is een godslasteraar.


Rick de bloemenstal
Onze huurder Rick heeft verzocht of hij in de periode april tot half juli in de nacht en op zondag & maandag een aantal bloemenkarren mag stallen achter onze kerk. Hij zal zorgen dat dit niet in de parkeervakken gebeurt en wij er zo min mogelijk last van hebben.


Vakantieperiode en intenties
De periode dat de mensen op vakantie gaan komt er weer aan. Het secretariaat zal in de schoolvakantieperiode ( 20 juli t/m 1 september) minder bemand, maar wel telefonisch bereikbaar zijn. Daarom vragen wij u de intenties, voor die periode, voor 14 juli door te geven.

Dit bericht is geplaatst in van Week tot Week. Bookmark de permalink.