Zondag 26 mei 2024

Zondag 26 mei 2024 (H. Drie-Eenheid) Zondag na Pinksteren
                 
              
Trinitatis, afgeleid van het latijnse woord: trinitas, of Drievuldigheidszondag, is de kerkelijke naam voor de zondag na Pinksteren.
Het feest van de heilige drie-eenheid. Deze zondag sluit de Paastijd af en is het begin van de zomer van het kerkelijk jaar.

Sinds de 13e eeuw vieren de westerse kerken het geheim van Vader, Zoon en Geest als het feest van Drie-eenheid of Drievuldigheid, Trinitatis in het Latijn. En het is de afsluiting van Pasen.

Het feest van de Drievuldigheid vat alle geheimen van God samen:
de verbondenheid, de verscheidenheid en eenheid van de Schepper, de Verlosser en de Trooster.

In de naam van de Vader, de Zoon en van de Heilige Geest wordt ook gedoopt.
Hierin klinkt de volheid die ook de zomertijd kenmerkt.


Vormsel
Afgelopen maandag 20 mei 2024 hebben 23 jongeren/ volwassenen uit de regio Clara en Franciscus het sacrament van het Heilig Vormsel ontvangen uit handen van Mgr. Hendriks.
Wij kijken terug op een prachtige viering in onze kerk die voor de gelegenheid extra versierd was. Verheugd waren wij over het grote aantal bezoekers die onze kerk hebben weten te vinden.
Wij feliciteren alle vormelingen en wensen hen veel geloof, kracht en inspiratie voor de toekomst.


Priesterjubileum
Op 2 juni vieren we in onze kerk het 60-jarig priesterjubileum van onze emeritus pastor André Tönis. U bent van harte uitgenodigd voor de feestelijke eucharistieviering met pater Frans Mulders en diaken Patrick Gunther. Het Allegriakoor zal zingen. Na de viering is er gelegenheid om André Tönis te feliciteren onder het genot van koffie, thee en iets lekkers.

Zondag 26 mei 10.30 uur Woord- en Communieviering met kindernevendienst
Voorganger: Mw Marga Berkhout
m.m.v. een gelegenheidskoor

Intenties:
Chris Kok, Christina Dorrestein-Houweling, overleden ouders Offermanns-Kockelkorn.

26 mei 2024 H. Drie-eenheid Deut. 4,32-34.39-40 – Mt. 28,16-20
Mozes houd een preek waarin hij de wetten en regels uit de eerste boeken opnieuw toelicht, maar nu in andere woorden. Dit is een samenvatting van wie God is, zoals Hij zich in de geschiedenis van Israël heeft geopenbaard. De God van Israël is de Ene. De Vader roept alle naties samen, de Zoon verzamelt hen en de Geest is aan de gelovigen gegeven door het doopsel. De Kerk wordt onophoudelijk geboren uit de drieëne God.


Zondag 2 juni 10.30 uur: Eucharistieviering met kindernevendienst
Voorgangers: Pater Frans Mulders en diaken Patrick Gunther.
M.m.v. het Allegriakoor

Intenties:
Conny van Weerdenburg, Jill Krenn-Carter, overleden ouders Leeners-Verheul, Elisabeth Giling-Feuerstake, overleden ouders Leeners-Verheul, Chris Kok, overleden ouders Offermanns-Kockelkorn.

02 juni 2024 Sacramentsdag Ex. 24,3-8 – Mc. 14,12-16.22-26
In de eerste lezing sluit God een verbond met zijn volk door Mozes. Daarbij wordt de betekenis van het bloed duidelijk. Want in het evangelie wordt diezelfde betekenis van het bloed bedoeld bij het verbond dat Jezus sluit met zijn leerlingen. Door zijn verrijzenis blijkt ook een verbond dat God met de mensheid gesloten heeft. Het is het Nieuwe Verbond, nu gesloten met het bloed van Jezus.


Vakantieperiode en intenties
De periode dat de mensen op vakantie gaan komt er weer aan. Het secretariaat zal in de schoolvakantieperiode ( 20 juli t/m 1 september) minder bemand, maar wel telefonisch bereikbaar zijn. Daarom vragen wij u de intenties voor die tijd vroegtijdig door te geven.


Rick de bloemenstal
Onze huurder Rick heeft verzocht of hij in de periode april tot half juli in de nacht en op zondag & maandag een aantal bloemenkarren mag stallen achter onze kerk. Hij zal zorgen dat dit niet in de parkeervakken gebeurt en wij er zo min mogelijk last van hebben.
    

Kerk open.
Van maandag t/m vrijdag is de kerk open van 12.00 – 13.00 uur.
U kunt dan binnen komen om te bidden of om een kaarsje op te steken.

    

Dit bericht is geplaatst in van Week tot Week. Bookmark de permalink.