Zondag 3 maart 2024 (derde zondag van de veertigdagentijd)

40 dagen vasten
is 40 dagen stilstaan
bij wat we willen vasthouden
en wat we willen loslaten.

Willen we vasthouden aan ons zelfbehoud
of durven we onszelf loslaten
om oog te hebben voor de zorg om anderen.

Willen we vasthouden aan het bekende en vertrouwde
of durven we zekerheden loslaten
en ons openstellen voor het andere, het onbekende.

LucasforLife

Bestuur: start renovatiewerkzaamheden dak voorgevelzijde kerkgebouw SPB

Het heeft lang geduurd maar het gaat nu toch echt gebeuren.
Ze beginnen met de herstelwerkzaamheden van de lekkende daken aan de voorzijde van de kerk. Op 6 en 7 maart gaan ze de steigers opbouwen. Die worden over de gehele breedte aan de voorkant van de kerk geplaatst. Alle drie de toegangen blijven bereikbaar.
Vanaf 11 maart t/m (ca.) 19 april wordt eerst het renovatiewerk aan de daken uitgevoerd
en aansluitend het schilderwerk van al het houtwerk rond de daken waaraan het
renovatiewerk wordt uitgevoerd.
Uiteraard is dit een planning want het weer kan altijd een rol spelen.
Met begrafenissen e.d. wordt rekening gehouden.
We hopen dat het weer meewerkt en verheugen ons op de uitkomst.


Huispaaskaars
Dit weekend is de laatste mogelijkheid om nog een huispaaskaars te bestellen.
Achter in de kerk ligt het bestelformulier dat u kunt invullen.

Zondag 3 maart 10.30 uur: Woord- en Communieviering.
Voorganger: mw. Josje Kronenberg
m.m.v. het PeeBee koor.

Intenties:
Conny van Weerdenburg, mw. Ebing-Van Zoelen, Jill Krenn-Carter

3 maart 2024 3e zondag veertigdagentijd Ex. 20,1-17 of 20,1-3.7-8.12-17 – Joh. 2,13-25
Het volk van Israël komt aan bij ‘de berg van God’ waar de tien geboden worden ontvangen. Er worden afspraken gemaakt, dat het volk op God mag rekenen, maar dat God ook op zijn volk mag rekenen. Jezus drijft de kooplieden uit de tempel. Daardoor wijst Hij tegelijk op drie feiten: de jaloerse liefde van zijn Vader, de verinnerlijking van de eredienst en een radicaal nieuwe opvatting over de plaatst waar wij God ontmoeten, Jezus zelf.

Zondag 10 maart 2024 10.30 uur: Eucharistieviering met kindernevendienst.
Voorgangers: pater M. Jehandut en diaken Patrick Gunther.
m.m.v. het Allegria koor

Intenties
Helena Kok-Bakker, Herman Dekker, Greet Vrolijk-Overwater, Ouders Busker-De Graaff,
Hr. F. Klerks,

10 maart 2024 4e zondag veertigdagentijd 2 Kron. 36,14-16.19-23 – Joh. 3,14-21
In tijden van voor en tegenspoed, straf en vergeving zijn er altijd profeten te vinden die de goddelijke betekenis van de gebeurtenissen duidelijk maken. Jezus openbaart aan Nikodemus wat aan de geleerden van Israël verborgen blijft. De Zoon van God is het definitieve oordeel over de wereld. Wie in waarheid leeft, zal het licht niet schuwen en zal het heil verwerven.

Vastenactie
Gedurende de zondagen van de veertigdagentijd zullen enkele vrijwilligers de kerklocaties komen bezoeken om de Vasten Actie te presenteren met nog extra informatie en wat foto’s erbij.
Op zondag 3 maart zal dat bij ons in de kerk plaats vinden.

Kerkbalans 2024
In januari zijn onze vrijwilligers weer op pad geweest om de enveloppen voor de actie kerkbalans rond te brengen. Dank weer aan al deze vrijwilligers, maar natuurlijk ook aan Vera, Ties en Karin die druk zijn geweest met de voorbereidingen. Geweldig!
Inmiddels zijn de meeste enveloppen weer ingeleverd. Dank voor uw bijdrage. En als u er nog niet aan toegekomen bent zien we uw bijdrage graag nog tegemoet.
De machtigingen voor afschrijving zullen de komende maanden weer verwerkt worden door de bank. Dat zal gebeuren rond de 25e van de maand.
In februari iedere maand de maandbijdrage en de eenmalige bijdrage. In maart, juni, september en december de kwartaalbijdragen. De halfjaarlijkse bijdragen worden in maart en september verwerkt. 

Overleden
Op 20 februari is onze parochiaan Thea Mars-Wilmsen overleden. Op woensdag 28 februari was voor haar de uitvaartdienst en aansluitend daarop is ze begraven op ons kerkhof.
We wensen de nabestaanden veel sterkte toe.

Dit bericht is geplaatst in van Week tot Week. Bookmark de permalink.