DANK!De Eucharistie viering op 26 november jl in Sint Petrus’ banden stond in het teken van afscheid. De gemeenschap van Clara en Franciscus heeft afscheid genomen van mij als pastor. Maar ook omgekeerd: ook ik heb afscheid moeten nemen van talloze parochianen waarmee ik me intens verbonden voel. Dankbaar ben ik dat zó velen van hen – létterlijk van heide en ver – gekomen waren om dit moment sámen te beleven.

Ik heb deze viering vooral als fééstelijk ervaren. Niet in de laatste plaats doordat alle koren op volle sterkte hebben gezongen. Een viering die ondanks het voldongen feit van afscheid, géén einde betekent. Een viering vanuit de dankbaarheid dat we dertien jaar samen op hebben gelopen.

Een viering met een hoopvolle blik op de toekomst. Op weg naar de kerk van de toekomst, hoe die er binnen Clara en Franciscus er ook uit moge gaan zien. En dáár zullen we uiteindelijk écht uitkomen: zolang we maar samen blijven lopen. Langs wegen die we niet allemaal zelf kunnen bedenken; maar Gód loopt met ons mee, en Hij ként de weg.

De toespraken aan het einde van de viering betekenen veel voor me. Alles wat ontelbare parochianen me achteraf persoonlijk hebben toevertrouwd dat heeft me geraakt. Thuis gekomen ben ik begonnen aan het lezen van alle vriendelijke woorden die zijn neergeschreven op de kaartjes in de Kerstboompjes, en in de vele brieven die ik kreeg. Ik heb nog tijd nodig om alles te lezen en te herlezen, en om het ten volle door te laten dringen.
Ik kan niet iedereen persoonlijk bedanken. Daarom op deze plaats: oprécht dank voor al deze blijken van waardering, en vooral van verbondenheid!

Echt heel blij ben ik met het afscheidscadeau. Ik wilde geen cadeau voor mezelf, maar voor een goed doel. Dat ik afgelopen zondag een cheque ter waarde van €1.000 heb kunnen overhandigen aan het Jeanette Noel huis, dat had ik echt nooit durven dromen! Wat een práchtig bedrag! Ook daarvoor: heel veel dank!

We vierden afgelopen zondag afscheid, maar geen einde. Eerder een nieuw begin. Met aan het begin van die weg: tóch nog versterking van het pastorale team!

Petra Oostenrijk heeft vooruitlopend op haar zending, van de Bisschop toestemming gekregen om een deel van haar taken als catechist nu al te gaan uitvoeren. Ik heb haar afgelopen zondag een scapulier op de schouders gelegd die ze zal gaan dragen in vieringen.

En diaken Patrick Gunther is onbezoldigd aangesteld binnen Clara en Franciscus. Hij zal zijn baan gaan combineren met zijn inzet binnen ons Samenwerkingsverband. In de komende periode zal hij aan u voorgesteld worden.

Nogmaals: het ga u goed!

Diaken Han Hartog

====================

JEANETTE NOËL HUIS
Jeannette Noëlhuis is een leefgemeenschap in Amsterdam Zuidoost. Hun levensstijl is gebaseerd op eenvoud, gastvrijheid, gebed en directe actie voor een betere samenleving. De gemeenschap is ontstaan vanuit de Catholic Workerbeweging in de Verenigde Staten.

De gemeenschap wil heel bijzonder gastvrijheid bieden aan vluchtelingen. Daarin maken ze radicale keuzes: door hen letterlijk in eigen huis op te nemen. Er wordt met hen samen geleefd als één groot huisgezin.
Het Noëlhuis beschikt over een rij aaneengeschakelde appartementen. Daar kunnen vluchtelingen (vaak moeders met kind) voor een jaar onderdak vinden: om tot rust te komen, orde op zaken te stellen en het begin van een weg in de Nederlandse samenleving te vinden.

Meer informatie vindt u op de website www.noelhuis.nl

Op de website staat een foto van leden van de leefgemeenschap. Wie goed kijkt, kan twee gezichten herkennen van personen die zich óók binnen Clara en Franciscus inzetten!

Dit bericht is geplaatst in Nieuws. Bookmark de permalink.