Hemelvaart

Veertig dagen lang hebben de discipelen Jezus nog gezien. En ook met Hem gesproken. O, wat was dat een fijne tijd. Ze hadden Hem immers teruggekregen, toen ze dachten dat Hij dood was. Kon het maar altijd zo blijven. Maar nee, dat zou toch niet gaan. Ze begrepen, dat ze eens afscheid van Hem zouden moeten nemen. Maar ze hoopten toch dat Hij eerst koning op aarde zou worden. Koning over zijn volk Israël. Dan zou iedereen Hem eer bewijzen. En iedereen zou voor hem knielen!

Maar ze durfde er niet met Hem over te praten. Onder elkaar durfden ze dat wel. Misschien begon Jezus er op een dag zelf wel over.

Op een keer leek het of dat gebeuren zou. Ze zaten met elkaar aan de maaltijd. Jezus was er ook bij.

Opeens zei Hij: “Jullie moeten allemaal hier in Jeruzalem blijven. Want het kan zijn dat ik jullie nodig heb. Dan zal alles gebeuren wat ik jullie beloofd heb. Jullie zullen flinke, dappere mensen worden, die nergens bang voor zijn. Daar zal ik voor zorgen. Ik zal je kracht geven.”

Toen durfde ze ook te spreken. “Heer,” zeiden ze, “komt dan eindelijk het rijk waar U koning zult zijn? En mogen wij U dan daarbij helpen? Wanneer komt dat koninkrijk? En waar?”

Maar nee hoor, op al die vragen kregen ze van Jezus geen antwoordt. Hij zei zelfs: “Daar hebben jullie niets mee te maken. Dat weet God alleen. Dat je flink en dapper zult zijn, ook als Ik niet meer bij je ben, daar komt het op aan.”

Na de maaltijd nam Jezus de discipelen mee naar de Olijfberg, die dicht bij Jeruzalem lag. Op de top gekomen bleef Hij staan. “Nu ga Ik van jullie weg,” zei Hij. “Maar jullie moeten alle mensen over Mij vertellen.”

Toen kwam er een grote wolk aan. Ik die wolk verdween jezus als in de mist. De discipelen zagen Hem niet meer. Ze bleven naar de hemel staren, terwijl Hij wegging.

Maar kijk, daar stonden twee mannen in stralende witte kleren bij hen. Dat waren engelen. En de engelen zeiden: “Wat staan jullie daar naar de hemel te kijken? Jezus, die nu niet meer bij jullie is, zal eens op dezelfde manier terugkomen.”

Dat was een fijne boodschap, maar de discipelen waren toch teleurgesteld. Ze zouden kracht ontvangen, had Jezus gezegd. Maar wanneer dan, ze voelden er nog niets van. Het waren geen flinke, dappere discipelen die naar Jeruzalem terugkeerden. Ze waren bang en somber, omdat Jezus van hen was weggegaan. ‘Wij zullen nooit kunnen doen wat Hij ons opgedragen heeft,’ dachten ze. ‘Was Hij nog maar bij ons!’

Arme discipelen. Zij hadden nog niet begrepen dat Jezus hun Koning was, al konden ze Hem niet meer zien.


We gaan samen een mooie hanger maken die we thuis aan de muur kunnen hangen en die ons aan de Hemelvaart van Jezus doet herinneren.

Werkbeschrijving:

-print de 3 zwart-wit platen uit
-kleur alles in
-knip de cirkel met daarop wolken en zon uit
-knip de hartvormen uit
-knip de wolkdelen uit
-knip Jezus uit
-De wolken hebben hele kleine plakstrookjes die moeten dus op de lijntjes ingeknipt worden, ik heb de wolken alle vier op elkaar gelegd zodat ze gelijklagen, twee delen dus op de kop op de andere twee en toen bij vier tegelijk de lijntjes ingeknipt.
-Alle kleine plakstrookjes heb ik naar achteren gevouwen, lijm erop gedaan en de delen voor de wolken langs geplakt, begin steeds op ongeveer de helft dus boven bij de zon bijvoorbeeld.
-Vouw Jezus op de vouwlijnen. De delen naar achteren van de jas. Doe lijm op het lijmstrookje en lijm het andere jas deel eroverheen.
-Doe nu lijm op de achterkant van Jezus en lijm hem tussen de wolken.
-neem een lint en lijm die in het midden achter het geheel precies in het midden
-Vouw de hartvormen dubbel doe lijm op de binnenkant en het lint ertussen en lijm het vast zodat het onder de basis komt te hangen. (Zie foto)

Hieronder vind u de 3 pagina’s om af te drukken. Tevens zijn de pagina’s te downloaden via deze link.

hemelvaart_uitgebreid

Dit bericht is geplaatst in Nieuws. Bookmark de permalink.