Nieuwjaarsgroet

Beste vrijwilligers van de St. Petrus Banden parochiegemeenschap,
Kerstmis vierden we in een tijd van oorlog tussen Rusland en Oekraïne, tussen Hamas en Israël. De oorlogen kosten vele mensenleven. Door de oorlogen zijn er vele mensen die dakloos zijn geworden en in armoede leven. Hun toekomst ziet er heel donker uit. In ons land is men intussen druk bezig om het nieuw kabinet te vormen. Er zijn vele uitdagingen in onze samenleving: immigratie bestaansonzekerheid, een groeiende kloof tussen arm en rijk enz.
In deze moeilijke situatie hopen en verlangen we naar vrede en een goede toekomst voor ieder mensenkind. Opnieuw vieren we de geboorte van Jezus Christus, Emmanuel, God met ons. Het vieren van zijn komst in deze tijd van oorlog en geweld is belangrijker dan ooit. Christus’ komst brengt ons het nieuwe licht dat de duisternis verlicht.
Aan het begin van dit jaar gaan mijn gedachten en dank uit naar alle vrijwilligers van de gemeenschap Sint Petrus’ banden. Uw steun is goud waard. Onze gemeenschap kan niet draaien zonder uw inbreng. Mijn dank gaat uit naar: (leken)voorgangers, het locatiebestuur, pastoraatsgroep, koren, kosters, lectoren, misdienaars, collectanten, schoonmakers, bezorgers van Saamhorig, secretariaat-team, caritasteam, website- en livestreamteam, open kerkgroep, kerkhofgroep, koffieschenkers, bloemengroep, , kindernevendienst, EHC en Vormselproject enz.
Dit alles is mogelijk door de goede medewerking en ondersteuning van alle vrijwilligers van onze gemeenschap. Ik weet dat u allen hard hebt gewerkt om onze parochiegemeenschap te laten blijven functioneren. Bij onze vrijwilligers heb ik duidelijk hun blijheid en enthousiasme gezien om hun taak uit te voeren.
Daarom is het meer dan terecht als wij aan het eind van 2023 hen opnieuw bedanken voor al hun inzet, hun aanwezigheid en medewerking aan de opbouw van onze parochiegemeenschap. Zonder de passie van onze vrijwilligers kunnen we niet verder gaan met ons parochieleven. In deze onzekere situatie blijven we hopen op uw steun en uw goede medewerking voor onze parochiegemeenschap ook in het nieuwe jaar 2024. En: nieuwe vrijwilligers, jong en oud zijn welkom.
Tot slot wens ik u allen een gelukkig Nieuwjaar met nieuwe energie vanuit ons geloof. Wij zijn samen op weg met Jezus, het Kerstkind.
Namens de pastoraatsgroep en het Locatiebestuur,
Pastoor Marianus Jehandut SVD.

Dit bericht is geplaatst in Nieuws. Bookmark de permalink.