Van week tot week 07-01-2024

Voor wie willen wij vandaag koning zijn?
Voor wie brengen wij goud mee?
Goud dat blinkt en altijd mooi blijft.
Wie geven wij het mooie, het kostbare?
En wie durven we zomaar geven, zonder terug te verwachten?
Ook wat mooi is en waardevol?

Voor wie willen wij vandaag koning zijn?
Voor wie brengen wij wierook mee?
Wierook dat doet kijken naar boven.
Wierook dat doet voelen dat er verbondenheid is die groter is dan onszelf.
Dat er verbondenheid is die sterker is dan de dood.
Dat er liefde is die sterker is dan de dood.
Durven wij dit hopen en tonen?

Voor wie willen wij vandaag koning zijn?
Voor wie brengen wij mirre mee?
Mirre, dat gebruikt wordt als reukstof, balsem en parfum.
Wat goeds laten we doordringen als geurende olie?
Welke balsem hebben wij mee bij pijn en verdriet?
Een schouder, een arm, een vriendelijk gebaar?
En voor wie zijn we zelf de mirre?
Voor wie zijn we zelf de balsem voor de ziel?

LucasforLife

Toelichting lezingen
Jes. 60,1-6. Mt. 2,1-12
In het boek Jesaja schijnt het nieuwe licht over Jerusalem, het gaat van visioen naar visioen.
Het alom bekende verhaal over de Wijzen uit het Oosten, de Driekoningen, blijkt bij nader inzien ingebed in een genieus vlechtwerk van citaten en verwijzingen naar het Oude Testament.
Alle zijn er op gericht om duidelijk te maken, waarom we hier van doen hebben met de pasgeboren “Koning der Joden”.Zondag 7 januari Eucharistieviering met kindernevendienst.
Voorganger: pater G. Noom
m.m.v. het Hagunnankoor

Intenties

Helena-Kok-Bakker, Herman Dekker, Conny van Weerdenburg, Greet Vrolijk-Overwater,
Jan Geluk, Jan Zwaan, mw. Ebing-Van Zoelen, Overleden ouders Karbet, overleden ouder van Wel, overleden broers en zussen Karbet, Ine en Nicole de Boer, Anton Post, Jill Krenn-Carter.
Uit dankbaarheid van een 10 jarig huwelijk.


Zondag 14 januari 10.30 uur Eucharistieviering met kindernevendienst.
Voorganger: pater Yan Asa
m.m.v. het Allegriakoor


Intenties:

Overleden ouders Leeners-Verheul, overleden ouders Busker-de Graaff, Dhr. T. Klerks


Pastor Tὅnis:

We hebben bericht gekregen dat Pastor Tὅnis weer thuis is gekomen na een aantal maanden in een verzorgingstehuis te hebben doorgebracht.
Als u wilt, kunt u een kaartje sturen naar zijn adres: Dornburg 64, 1081 JX Amsterdam.
Dat zal hij waarderen.


Actie kerkbalans

De actie loopt dit jaar van zaterdag 13 januari tot en met zaterdag 27 januari 2024.
Vanaf zaterdag 13 januari 2024 worden de enveloppen bij de geadresseerden thuis in de brievenbus gedaan. Soms zijn er meerdere enveloppen op één adres.
Ook dit jaar worden er geen retourenveloppen opgehaald.
In de begeleidende brief staat de informatie over het retourneren van het antwoordformulier (met retourenvelop)

Wij hopen, net zoals de vorige jaren, dat u ons financieel steunt.

Alvast van harte bedankt voor uw gaven.

Dit bericht is geplaatst in van Week tot Week. Bookmark de permalink.