Persbericht namens bestuur samenwerkingsverband Clara en Franciscus

In de kerstuitgave van de Saamhorig heeft u op de pagina bestuurszaken kunnen lezen dat het bestuur haar plannen voor de toekomst van ons samenwerkingsverband (SWV) voor zou leggen aan de staf van het bisdom. U heeft kunnen lezen wat onze visie is. Onze insteek is temporiseren, d.w.z. om stap voor stap naar gezamenlijkheid toe te werken.
In die zin hebben we een teleurstellend gesprek gehad: het bisdom gaat daar niet mee akkoord. Gezien de ontwikkelingen in kerkbezoek en financiën (zie het nieuwsbericht “Bisdom kiest voor centrale plekken van kerkopbouw” van 23 september 2022, https://www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/?p=news&id=5248) moet er in de komende maanden een centrumkerk gekozen worden.
Dat is de opdracht aan het bestuur van ons samenwerkingsverband. De komende tijd zullen er scenario’s uitgewerkt worden in het bestuur, die vervolgens gedeeld worden met de locatiebesturen.
Er is ook goed nieuws: er is een gesprek geweest met de provinciaal, pater Avin, van de orde SVD over onze samenwerkingsafspraken met het oog op het aanstaande emeritaat van diaken Han Hartog. Zeer waarschijnlijk is er vanaf november 2023 een priester beschikbaar voor ons SWV om de communiteit in Duivendrecht te versterken.
En: ter overbrugging van die termijn komt pater Wooning deel uitmaken van de communiteit om het pastorale team direct te ondersteunen. Hij zal halftime beschikbaar zijn. Vanaf half januari zullen we onze vorige administrator weer kunnen verwelkomen in onze regio!
Over de exacte invulling van zijn werkzaamheden zal een startgesprek met het bestuur plaatsvinden. We zijn zeer dankbaar voor zijn komst en inzet voor ons samenwerkingsverband!
Namens het Samenwerkingsverband Clara & Franciscus,
Joost van Westing, secretaris

Dit bericht is geplaatst in Nieuws. Bookmark de permalink.