van Week tot Week 01-012023

Zondag 1 januari 2023 (Heilige Maria, moeder van God)


Gelukkig nieuwjaar!!
We wensen het aan iedereen rondom ons
en ook aan onszelf
zoveel dat we niet meer beseffen wat het betekent.

Een wens voor geluk is eigenlijk een opdracht;
maak je geluk, werk aan je geluk,
maak je leven beter.

Het is dus goed dat we dit wensen
dat we elkaar en onszelf
elk jaar opnieuw deze opdracht geven.

Persbericht namens bestuur samenwerkingsverband Clara en Franciscus
In de kerstuitgave van de Saamhorig heeft u op de pagina bestuurszaken kunnen lezen dat het bestuur haar plannen voor de toekomst van ons samenwerkingsverband (SWV) voor zou leggen aan de staf van het bisdom. U heeft kunnen lezen wat onze visie is. Onze insteek is temporiseren, d.w.z. om stap voor stap naar gezamenlijkheid toe te werken.
In die zin hebben we een teleurstellend gesprek gehad: het bisdom gaat daar niet mee akkoord. Gezien de ontwikkelingen in kerkbezoek en financiën (zie het nieuwsbericht “Bisdom kiest voor centrale plekken van kerkopbouw” van 23 september 2022, https://www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/?p=news&id=5248) moet er in de komende maanden een centrumkerk gekozen worden.
Dat is de opdracht aan het bestuur van ons samenwerkingsverband. De komende tijd zullen er scenario’s uitgewerkt worden in het bestuur, die vervolgens gedeeld worden met de locatiebesturen.
Er is ook goed nieuws: er is een gesprek geweest met de provinciaal, pater Avin, van de orde SVD over onze samenwerkingsafspraken met het oog op het aanstaande emeritaat van diaken Han Hartog. Zeer waarschijnlijk is er vanaf november 2023 een priester beschikbaar voor ons SWV om de communiteit in Duivendrecht te versterken.
En: ter overbrugging van die termijn komt pater Wooning deel uitmaken van de communiteit om het pastorale team direct te ondersteunen. Hij zal halftime beschikbaar zijn. Vanaf half januari zullen we onze vorige administrator weer kunnen verwelkomen in onze regio!
Over de exacte invulling van zijn werkzaamheden zal een startgesprek met het bestuur plaatsvinden. We zijn zeer dankbaar voor zijn komst en inzet voor ons samenwerkingsverband!
Namens het Samenwerkingsverband Clara & Franciscus,
Joost van Westing, secretaris
Zondag 1 januari 2023

10.30 uur Woord- en Communiedienst met samenzang.
Voorganger Marga Berkhout.

Intenties: Jan Niele, Kornelius Offermanns, Kitty Offermanns-Kockelkorn, Jill Krenn-Carter,
Ton Schipper, Herman Dekker, Ida Ramdat Misier-Panday.

xxx

Zondag 8 januari 2023

10.30 uur Woord-en Communiedienst.
Voorganger diaken Han Hartog
m.m.v. het PeeBee kinderkoor

Intenties:
Kornelius Offermanns, Kitty Offermanns-Kockelkorn, Herman Dekker, Ida Ramdat Misier-Panday

Xxx

Elke week bespreekt diaken Han Hartog de Bijbellezingen voor de komende zondag en stelt daar wat meditatieve vragen bij. De aflevering van deze week kunt u bekijken door te klikken op deze link:

https://youtu.be/PSUvkUiOtjY

Deze dagen rond kerst en de jaarwisseling, denken velen terug aan het afgelopen jaar, en kijken voorzichtig vooruit. 2022 is voor velen een onverwacht koud en donker jaar geworden. Alle zekerheid lijkt op drift geslagen, en niemand schijnt te weten hoe of het goed gaat komen. Wat is onze hoop voor 2023?

Xxx

Op zondag 18 december stond het kerstconcert gepland. Dat we uitgerekend op deze dag concurrentie zouden hebben van het w.k. voetbal en de grillen van koning winter was wel een tegenvaller, maar toch wisten velen de weg naar de Sint Petrus’Banden te vinden en was de kerk goed bezet. Mede dank zij Irma Steur die dit concert had voorbereid mogen we van en succesvolle middag spreken. Ook financieel werden de optredens gewaardeerd, want het R.F. werd blij gemaakt met een opbrengst van 406 euro

Allen die zich weer met hart en ziel hebben ingezet om genoemde evenementen mogelijk te maken en te laten slagen hartelijk dank en we hopen op een vervolg in 2023!
m.w.

Dan nog een bedankje aan de bloemengroep die zich weer volledig heeft ingezet om de kerk in kerststemming te brengen en het resultaat mag er zijn. De bloemen zijn duur dus is het een hele kunst om er met weinig veel van te maken. Tot verrassing van de bloemenmeisjes kregen zij hulp van een parochiaan die de kerststerren voor zijn rekening nam! Hartelijk dank daarvoor!

Dit bericht is geplaatst in van Week tot Week. Bookmark de permalink.