zondag, 15 november 2020

De tweede zondag van november is door paus Franciscus uitgeroepen tot ‘zondag van de armen’ Laten we aandacht hebben voor de armen en laten we vooral van hen leren arm te zijn in de ogen van de wereld, maar rijk in God.

“Strek uw hand uit naar de arme” staat in de Wijs­heid van Jezus Sirach (Sir. 7, 32). Deze oude wijs­heid stelt deze woor­den voor als een wet om in het leven te volgen. De paus zegt over deze woor­den: ‘Zij weer­klin­ken vandaag met heel hun bete­ke­nis­volle lading om ook ons te helpen de blik te richten op het wezen­lijke en de grenzen van onver­schil­lig­heid te over­win­nen. De armoede neemt steeds een ander gezicht aan, dat aan­dacht vraagt voor steeds ver­schil­lende situaties: in iedere situatie kunnen wij de Heer Jezus ont­moe­ten, die heeft geopen­baard dat Hij te­gen­woor­dig is in zijn zwakste broe­ders en zusters (vgl. Mat. 25, 40).’


Kerstactie 2020

Net zoals de andere vieringen de afgelopen tijd, is ook deze viering niet zoals we gewend zijn. De werkgroep Diaconie verleent altijd in deze viering haar bijdrage. Ook dit jaar willen wij dit doen, maar dan op een andere wijze. De traditionele opgave kaartjes voor de Kerstactie liggen nu niet in de Kerk.

Wanneer u iemand wilt opgeven voor een Kerstattentie kunt u dit doen door een mail te naar sturen naar info@sintpetrusbanden.nl en daarin vermelden aan wie u een Kerstattentie wilt geven en zijn of haar adres. U kunt dit ook telefonisch doen bij: Trees van der Schot, tel. 06-83906360 of Petra Oostenrijk tel. 06-53257727.

De collecte van deze viering komt geheel ten goede aan de Diaconie om de Kerstactie te financieren. U kunt uw bijdrage voor de Diaconie collecte ook over maken naar onze bankrekening bij de Rabobank, t.n.v. RK Charitas P.C.I. IBAN: NL48 RABO 0393 6078 28.

Werkgroep Diaconie-PCI Sint Petrus’ Banden

Dit bericht is geplaatst in Nieuws. Bookmark de permalink.