Van week tot week 04-02-2024

Bidden kun je vergelijken met spreken.
Je spreekt dan tot God en zegt Hem wat je hoopt, gelooft, verwacht …
Maar bidden kun je ook vergelijken met luisteren.
Je probeert dan stil te worden om God beter te leren kennen.
Zo voel je beter aan wat God verwacht.
Bidden is dan niet langer de dingen zien vanuit je eigen standpunt, maar zich inleven in het standpunt en de visie van God.

C. Leterme


Toelichting Lezingen.

Job 7,1-4.6-7 – Mc. 1,29-39

In de eerste lezing klaagt Job over zijn lijden en over het lijden van de mensen in het algemeen. Jezus ging vanuit de synagoge naar het huis van Simon Petrus om zijn schoonmoeder te genezen, later die avond kwamen vele naar Hem toe en Hij genas vele mensen. Hij wil dat de mensen Hem zien als de Messias en niet als een wonderdokter, dan schept Hij een afstand tussen hen en trekt zich terug om de nacht door te brengen in gebed.


Kerststukjes.
Op ons kerkhof staan nog diverse kerststukjes.
Mocht u deze zelf weg willen halen, zou u dat dan voor 16-02-2024 willen doen?
Daarna worden deze door onze vrijwilligers van de Kerkhof groep verwijderd.


Zondag 4 februari 10.30 uur Eucharistieviering (doopschelpenviering)
Voorganger: pater Bert Wooning en diaken Patrick Gunther
m.m.v. PeeBeekoor

Intenties:
Conny van Weerdenburg, mw. Ebing-Van Zoelen, overleden ouders Wesselingh-Nieuwendijk, Jill Krenn-Carter, overleden ouders Offermanns-Kockelkorn, overleden vader Lieuwe Karbet.Zondag 11 februari 10.30 uur Eucharistieviering met kindernevendienst.
Voorganger: pater Yan Asa
m.m.v. het Allegriakoor

Intenties
Helena Kok-Bakker, Herman Dekker, Greet Vrolijk-Overwater, overleden ouders Offermanns-Kockelkorn, Overleden ouders Leeners-Verheul, overleden familie Pappot


Woensdag 14 februari 19.00 uur Aswoensdag (Oecumenische viering In St. Petrus’ Banden kerk)
Voorgangers: dominee Wim Brouwer en mevr. Petra Oostenrijk
m.m.v. het Stanzakoor

Intenties
Overleden ouders Bep en Cor Saan, overleden ouders Offermanns-Kockelkorn, overleden ouders Busker-De Graaff, Hr. F. Klerks.

Palmtakjes.
De oude palmtakjes kunt u weer inleveren. Achter in de kerk staan de manden.
Tijdens de viering van Aswoensdag zullen deze worden verbrand.


SamenKerk.
Achter in de kerk ligt de nieuwe SamenKerk met een indringend artikel over burn-out onder pastorale krachten. Ook aandacht voor relieken van Bernadette Soubirous, die naar Nederland komen, en voor Valentijnsdag en Aswoensdag, die beiden op 14 februari zijn. Neem een SamenKerk mee, voor uzelf en voor een ander.

Dit bericht is geplaatst in van Week tot Week. Bookmark de permalink.