van Week tot Week 28-01-2024

Zondag 28 januari 2024 (4e zondag door het jaar)

Mensen zeggen wel eens: ‘t Zijn maar woorden’, alsof woorden weinig waarde hebben, niets kunnen, niets vermogen.

Maar woorden kunnen als messen zijn en kunnen diepe wonden slaan. Ze kunnen als gif zijn en sluimerend hun vernietigende werk doen.

Ze kunnen als bloemen zijn en iemand opvrolijken. Ze kunnen iemand vleugels geven maar ook verpletteren. Ze kunnen iemand doen groeien maar ook klein maken Ze kunnen iemand blij maken maar ook verdrietig.

Voor onszelf weten we maar al te goed welke woorden we het liefst horen. Het zouden wel eens dezelfde woorden kunnen zijn, waar een ander ook van houdt, waar een ander ook beter van wordt.

Wat belet ons die woorden uit te spreken die mensen doen groeien, die ze vleugels geven, die hen gelukkig maken, die hen genezen of minstens minder ziek maken?

C. LETERME

Toelichting Lezingen.

28 januari 2024 Deut. 18,15-20 – Mc. 1,21-28 Na Mozes zal God het volk profeten geven om het volk te leiden. De directe aanwezigheid van God en zijn stem kan het volk niet verdragen. Daarom staat de profeet als een intermediair tussen God en het volk. Jezus geeft op de sabbat onderricht aan in de synagoge, niet zoals de Schriftgeleerden, maar als iemand die gezag bezit. Hij doet wat Hij zegt. Hij geneest een man die in de macht was een onreine geest.

Zondag 28 januari 10.30 uur Eucharistieviering met kindernevendienst.

Voorganger: pater Frans Mulders

m.m.v. het Hagunnankoor

Intenties:

Overleden ouders Aan de Stegge-Koomen, overleden ouders Offermanns-Kockelkorn.

Tineke Saan, overleden ouders Saan-Spronk, Pieter Saan, Piet van Kooy,

Overleden familie Pappot.

Uit dankbaarheid voor een 70 jarig huwelijk in Australië van Piet en Alie Meerleveld-Driehuis.

Zondag 4 februari 10.30 uur Eucharistieviering (doopschelpenviering)

Voorganger: pater Bert Wooning en diaken Patrick Gunther

m.m.v. PeeBeekoor

Intenties:

Conny van Weerdenburg, mw. Ebing-Van Zoelen, overleden ouders Wesselingh-Nieuwendijk,

Jill Krenn-Carter, overleden ouders Offermanns-Kockelkorn.

Bestuur

Op 4 februari zullen pater Bert Wooning en diaken Patrick Gunther samen voorgaan in een bijzondere viering. Bijzonder omdat we op dat moment de doopschelpen uitreiken aan (ouders van) dopelingen uit het afgelopen jaar. Zij zijn speciaal persoonlijk uitgenodigd op deze zondag. Maar de viering is ook bijzonder omdat pater Wooning voor het eerst in Diemen geassisteerd zal worden door diaken Patrick Gunther. Voor onze parochie een mooie gelegenheid om kennis te maken! We hopen op een grote opkomst om een mooie viering te beleven en een warm welkom te bieden.

Dit bericht is geplaatst in van Week tot Week. Bookmark de permalink.