van Week tot Week 12-09-2021

25ste zondag door het jaar 19 september 2021

Nieuws uit de parochie

Zoals u weet is de pastorie eind december verkocht en zal gerestaureerd worden. Als je er langs loopt of fietst heb je wel eens het idee dat er niets gebeurt. Het tegendeel is echter waar en omdat wij merken dat deze vraag ook bij u leeft zijn wij in gesprek gegaan met Stadsherstel. Zij melden het volgende: het eerste dat moest gebeuren is in overleg gaan met de bewoners om te bezien wat er nodig is om het huidige gebruik goed te kunnen voortzetten. Dat is in een document verwerkt dat begin september met de gemeente zal worden afgestemd. Gelijktijdig heeft men de bouwkundige situatie in kaart gebracht en begin april is de vergunning aanvraag voor het fundering- en cascoherstel ingediend. De gemeente is akkoord en de vergunning is binnen. Men kan dan nog niet direct starten omdat men pas met ingang van volgend jaar voor subsidie in aanmerking komt. Momenteel is men bezig met de vergunningsaanvraag voor de benodigde interne wijzigingen. Zij willen graag de oorspronkelijke dubbele deuren in de zijgevel van de serre terug brengenen de dubbele deuren behouden die nu de toegang vormen tot de verbindingsgang tussen kerk en pastorie. Uiteraard vergt ook dit overleg met ons als parochie. Er zal dan gekeken moeten worden naar de brandscheiding rond deze deuren.Er is een aanvraag ingediend bij de nutsbedrijven om de huidige aansluiting in de verbindende gang tussen pastorie en kerk te verwijderen en een nieuwe aansluiting te maken in de pastorie zelf. Liander is erg druk en de planning is nog onbekend.

Het bovenstaande geeft goed zicht dat er zeker niet is stil gezeten en de voorbereidende werkzaamheden en vergunningsaanvragen in volle gang zijn. De planning is nu dat de werkzaamheden begin 2022 zullen starten en waarschijnlijk een klein jaar duren.Over de voortgang van werkzaamheden zullen wij u blijven informeren.

Tot slot nog even over de kerk.

Wellicht is het u opgevallen dat sinds de herinrichting van het kerkplein de ramen van de verbindingsgang zichtbaar zijn geworden. Dat zicht bracht pijnlijk aan het licht dat het kozijn ernstig verrot was. Afgelopen week is het door de firma Buitenhuis vervangen.De waterleiding van de kerk is losgekoppeld van de pastorie. Op verzoek van de groengroep is er een kraantje aan de voorzijde geplaatst en vooruitlopend op werkzaamheden (toilet en pantry) alvast aftakkingen gemaakt.Ook de lichtjes van de klok waren stuk, de wijzers en de uurplaat zijn gerepareerd en e.e.a. is met behulp van de firma Saan terug geplaatst zodat wij weer bij de tijd zijn. Dank daarvoor.

Tot slot hebben wij van de Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed/ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bericht gekregen dat onze subsidie aanvraag van afgelopen maart is gehonoreerd.

Wij hebben onderhoudswerkzaamheden opgegeven voor een bedrag van € 213.180 . De Rijksdienst heeft geoordeeld dat daarvan € 170.554 subsidiabel is. Na berekening krijgen wij € 95.225 subsidie en dat is goed nieuws.

Namens het locatiebestuur,
Hanneke van Wel

INTENTIES
zo.  19 sept.  09.30ter ere van de H.H Engelbewaarders
zo.  19 sept.  10.30overl. ouders van Doorn – Vlek, Margaretha v.d. Hengel,
overl. fam. Pappot, Ad Wouda, Gé van Dijk, Theo Wesselingh
Fred Wijngaarden,Hendricus Scholten, Ton Ruijgrok van de Werve
Matthijs van Westing
zo.  26 sept.  10.30in dankbare herinnering overl. familieleden van de fam. Post, 
Co en Jan  Post, fam. Bon – Snoek, Gé van Dijk, Fred Wijngaarden
Hendricus Scholten, Ton Ruijgrok van de Werve
Matthijs van Westing
VAN DAG TOT DAG
zo.  19 sept.  09.30De Diem. Eucharistieviering
zo.  19 sept.  10.30Eucharistieviering met de 4 koren
Voorganger pater Gerard Noom
zo.  26 sept.  10.30Woord- en Communieviering met het Stanzakoor
Voorganger diaken Han Hartog
zo.   3 okt.   09.30De Diem. Eucharistieviering
zo.   3 okt.   10.30Eucharistieviering met het PeeBeekoor
Voorganger pater Frans Mulders
zo.  10 okt.  10.30Woord- en Communieviering met het Allegriakoor
Voorganger diaken Han Hartog

Het secretariaat zit voorlopig in De Ontmoeting.
Openingstijden maandag, donderdag en vrijdag van 10.00 – 12.00 uur


Vredesweek
Vrede lijkt vanzelfsprekend. Niets is minder waar. Het vraagt onze blijvende aandacht. Zeker in een tijd van verharding in onze samenleving en non-stop geweld elders. Maar het kan anders. Sterker nog, dat gebeurt al.
Veel mensen verlangen naar contact met buurtgenoten die tot nu toe een vreemde voor ze zijn. Of willen vredesactivisten ver weg graag een hart onder de riem steken door ze een bemoedigende en hoopgevende boodschap te sturen. Als je goed om je heen kijkt zie je dat op veel plekken moedige mensen die zich met vallen en weer opstaan blijven inzetten voor vrede.
Tijdens de nationale Vredesweek dé actieweek voor vrede van Pax, laten we al meer dan 50 jaar samen met duizenden zien dat het ook anders kan. Grote veranderingen beginnen vaak klein. In onze eigen straat en buurt. Samen met scholen en studieverenigingen, kerken en moskeeen, boekhandels, bibliotheken en gemeenten zetten we vrede op de kaart. Honderden verschillende lokale activiteiten komen samen in één nationale Vredeswwek. Samen maken we een krachtig geluid.


Seniorendag.
Achter in de kerk liggen de aanmeldingsformulieren voor de seniorendag op 28 oktober


Er staat weer nieuwe aflevering klaar van ‘Woord bij het Woord’!
U kunt deze aflevering bekijken door te klikken op deze link:
https://youtu.be/xVWyG7Aj25A

Dit bericht is geplaatst in van Week tot Week. Bookmark de permalink.