Van Week tot week 12-6-2022

Zondag 12 juni  (H. Drie-Eenheid)

    Het feest van de Heilige Drie-eenheid

Dit feest wordt gevierd op de eerste zondag na Pinksteren. Hiermee lijkt de Kerk de drie voorgaande feesten tegelijk in herinnering te willen brengen. Elk van de vorige feesten zette immers één persoon van de Drie-eenheid centraal:

– Met Pasen wordt de verrijzenis van Christus herdacht.

– Met Hemelvaart wordt gevierd dat Jezus bij God verder leeft.

– Met Pinksteren wordt gevierd dat de Geest van Jezus verder onder ons leeft.

Patrick en de Heilige Drie-eenheid

De Heilige Patrick werd rond 385 geboren in Schotland, in een dorpje dat nu Kill-Patrick heet.

Van de Heilige Patrick wordt gezegd dat hij tijdens zijn preken het klavertjedrie gebruikte om de Heilige Drie-eenheid (Vader, Zoon en Heilige Geest) uit te leggen. De mensen dachten dat er ofwel één God bestond, ofwel drie goden. Maar geen drie in één. Daarop verwees Patrick naar een klaverblad (shamrock) en legde uit: ‘Zoals een klaverblad één is en toch drie bladeren bevat, zo is het met God: Hij is één en tegelijk drievoudig.’ Omwille van dit verhaal wordt de heilige Patrick afgebeeld met een klaverblad.

XXX

Elke week bespreekt Diaken Han Hartog de Bijbellezingen voor de komende zondag en stelt daar wat meditatieve vragen bij. De aflevering van deze week kunt u bekijken door te klikken op deze link: 

 

XXX

Op zaterdag 18 juni bent u van harte welkom op de boekenmarkt, van 11.00-14.30 uur, om naar hartelust te komen grasduinen naar bijzondere items in het lees en puzzelaanbod.  Uiteraard tegen aantrekkelijke prijzen! Als de weergoden met ons zijn zal het evenement plaatsvinden op het kerkplein, anders in de St.PetrusBandenkerk. Buiten boeken en puzzels is er ook nu weer een fraaie mand met inhoud te winnen en, ook de bekende DOM-wijn is er verkrijgbaar. Best de moeite om even bij ons langs te komen toch? De opbrengst is bestemd voor het renovatiefonds.

Wilt u soms nog boeken inleveren? Dan kan dat uitsluitend op vrijdag 17 juni van 19.00-20.00 uur in de kerk. En dan willen we ook nog een oproep doen aan mensen die ons met de opbouw willen helpen!!  Vanaf 09.30 uur zijn extra handen van harte welkom!

Graag tot ziens!

Activiteitenteam renovatiefonds St.Petrus’Banden.

XXX

Zaterdag 11 juni.

Doopviering voor Rich Henriquez.

 

2022-06-12 Zondag (Heilige Drie-eenheid)

Intenties:

Kitty Offermanns-Kockelkorn, Loeke Verhallen, overleden ouders v. Nieuwkerk-Saan, Sef Roovers, Henny v. Nieuwkerk-Ottens.

Doop van Jarrick Abdiel.

Viering:

10.30 uur            Woord- en Communieviering m.m.v. het Allegriakoor.

                      Voorganger: diaken Han Hartog.

Tijdens deze viering wordt Jarrick Abdiel gedoopt.

 

2022-06-19 Zondag (Sacramentsdag en vaderdag)

Intenties:

Voor de overleden familieleden van de fam. Pappot,

Gerard en Annie Braakhuis-Koorman,

Viering:

10.30 uur Eucharistieviering m.m.v. een gelegenheidskoor.

                    Voorgangers: pater Asa Jehandut en diaken Han Hartog

XXX

Waterballet.

Begin april werden wij opgeschrikt door een groot waterballet op ons nieuwe parkeerterrein achter de kerk. Half mei is dit door gemeente Diemen aangepakt en is de afwatering verbeterd. Nu nog even wachten op een grote hoosbui om de gebruikstest te ondergaan. Ondertussen is op het parkeerterrein langs de Schoolstraat een extra parkeervak gekomen. De grote afvalbakken langs de Schoolstraat worden in juni verwijderd. Alleen moeten in de bermen nog een heg geplaatst worden. De lichtmast aan de rechtervoorzijde van de kerk doet het helaas niet, ook hiervan is de gemeente op de hoogte gesteld en wordt het herstelwerk in gang gezet.

XXX

Vakantieperiode !!!!!!

In de maanden juli en augustus is het secretariaat gesloten, wel telefonisch bereikbaar. Dit betekent dat als u intenties voor deze periode wilt laten lezen, u dit in de maand juni kenbaar moet maken, wij kunnen het anders niet plaatsen.

XXX

Clara en Franciscus viering 19 juni

Op zondag 19 juni aanstaande is de jaarlijkse Clara en Franciscus viering in Diemen. Parochianen uit alle andere locaties van Clara en Franciscus zijn uitgenodigd om die viering bij te wonen. En er is een koor geformeerd met zangers ook uit de andere parochies.

In deze viering willen we onder andere stil staan bij het feit dat in toenemende mate de vieringen in onze kerken worden bezocht door parochianen die niet in Nederland zijn geboren. Hen willen we deze keer een extra welkom gevoel geven.

Er zijn veel verschillen. Maar – belangrijker – er is ook heel veel gemeenschappelijkheid. Waar verlangen we sámen naar als parochies van Clara en Franciscus? Daar gaat het die zondag óók over… 

Diaken Han Hartog

Dit bericht is geplaatst in van Week tot Week. Bookmark de permalink.