van Week tot Week 14-01-2024

Zondag 14 januari 2024. (2e zondag door het jaar)

Elk jaar is een nieuw beginpunt, een nieuwe kans om er iets van te maken.
Waar het op aan komt, dat zijn daden
niet alleen maar wensen en voornemens.
Maak vrienden.
Geef vriendschap in plaats van dure geschenken.
Hou van mensen.
Geef anderen de kans “nieuw” te zijn prik niemand vast op “gisteren”.
Zorg dat je niet in gisteren leeft, leef echt naar morgen toe.
Weet dat menselijk geluk kwetsbaar is en dat wie geeft,
meer krijgt dan hij durft verwachten.
Maak tijd om samen gelukkig te zijn.
Wees een echte christen.
Het is een heel programma, het kost niets…
Toelichting lezingen.

1 Sam. 3,3b-10.19 – Joh. 1,35-42
Deze zondag lezen wij twee roepingsverhalen,
Samuel wordt door God geroepen in de eerste lezing
en in het evangelie richt Johannes de Doper
zijn bevoorrechte leerlingen op Jezus.
De leerlingen herkennen Jezus als Messias en
volgen Hem en blijven bij Hem.

Zondag 14 januari 10.30 uur Eucharistieviering met kindernevendienst.

Voorganger: pater Yan Asa

m.m.v. het Allegriakoor

Intenties:

Overleden ouders Leeners-Verheul, overleden ouders Busker-de Graaff, Dhr. T. Klerks, overleden ouders van Nieuwkerk-Saan, Sef Roovers, Henny van Nieuwkerk-Ottens, overleden ouders Offermanns-Kockelkorn.

Zondag 21 januari Oecumenische viering in de St. Petrus’ Bandenkerk met kindernevendienst.

Voorgangers: dominee Elsa Aarsen en mevr. Josje Kronenberg

m.m.v. Het Stanzakoor

Intenties:

Overleden ouders Bep en Cor Saan, overleden ouders Niek en Margreet Bouwmeester-van Eck, overleden ouders Offermanns-Kockelkorn.

Bestuur.

Sinds november is Ariadne Doll- Booij aan het warm lopen bij het locatiebestuur van Sint Petrus Banden. Zij is moeder van twee dochters die in het PeeBee koor zitten en getrouwd met Ben. Sinds zes jaar wonen ze in Diemen. Ariadne was al eerder vrijwilliger in de koffiegroep. Er kan tenslotte niks op tegen de verse geur van koffie op zondagochtend. Ariadne zegt zelf over haar nieuwe rol. “ik vind het heel boeiend om te zien wat er allemaal nodig is om een kerk goed te laten draaien. Mensen zijn zeer betrokken en aardig en dat maakt het leuk om me in te zetten bij de parochie”. Hopelijk tot snel bij de koffie of in de kerk.

Gebedsweek 21 januari

Binnenkort is weer de Week van gebed voor eenheid van christenen. In Nederland wordt deze gebedsweek gehouden van 21 t/m 28 januari 2024.

Het thema luidt ‘Heb God lief en je naaste als jezelf’. Het is ontleend aan de parabel over de barmhartige Samaritaan, waarin Jezus laat zien wat het betekent om je naaste lief te hebben (Lucas 10 vers 25-37). Christenen van het katholieke aartsbisdom Ouagadougou, van protestantse kerken en oecumenische organisaties in Burkina Faso werkten eensge-zind samen bij het maken van het materiaal. Ze hebben deze samenwerking ‘ervaren als een weg van oecumenische bekering.’ Tegen de achtergrond van de sterke religieuze ver-deeldheid in Burkina Faso was deze samenwerking niet vanzelfsprekend.

Dit bericht is geplaatst in van Week tot Week. Bookmark de permalink.