van Week tot Week 14-02-2021

 Zesde zondag door het jaar 14 februari 2021

        ASWOENSDAG

        Het begin van de veertig dagen van boetedoening wordt in de Romeinse ritus

        aangeduid door het sobere symbool van de as  dat de liturgie van Aswoensdag

        kenmerkt. Behorende tot het oude ritueel waarbij bekeerde zondaars zich

        onderwierpen aan de canonieke boetedoening, heeft het gebaar van het zich

        die door Gods barmhartigheid  verlost moeten worden. Het is verre van een louter

        uiterlijk gebaar en de Kerk heeft het dan ook bewaard als het symbool van een

        houding  van een boetvaardig hart. Iedere gelovige is ertoe  geroepen deze aan te  

        nemen gedurende de veertigdagentijd. De gelovigen, om de asoplegging te ontvangen,

        zullen dus geholpen dienen te worden om de innerlijke betekenis te zien die

        opgesloten ligt in dit gebaar; het maakt de mens ontvankelijk voor de bekering en

        de inzet voor de vernieuwing van Pasen .

                                                                                                   tekst Bisdom

         ================================================================                               

           Veertig dagen in veertig woorden,

                 veertig geeft de duur aan, een bepaald tijd

                         veertig in de bijbelse taal gesproken is van onbepaalde tijd .

                                Veertig dagen vasten. Wat wordt daarmee bedoeld?

                                     veertig dagen op weg naar Pasen.

                                            Een weg, een mensenleven lang

       

     Kerkhof

       Op de graven van het kerkhof liggen hier en daar nog kerststukjes .        Vriendelijk verzoek om deze weg te halen                                    

INTENTIES
zo.  14 febr.  10.30overl. fam. Pappot, Margaretha v.d. Hengel,
overl. ouders Post – Verwerda
Kitty Offermanns – Kockelkorn, Carel v.d. Heuvel
Hanneke Michels – Otterbeek, Ans Janssen – Ostendorf
zo.  21 febr.  10.30overl. ouders van Doorn – Vlek
Kitty Offermanns – Kockelkorn, Carel v.d. Heuvel
Hanneke Michels – Otterbeek, Ans Janssen – Ostendorf
VAN DAG TOT DAG
zo. 14 febr. 10.30Woord- en Communieviering met het PeeBeekoor.
Voorganger diaken Han Hartog
wo. 17 febr. 19.00Aswoensdagviering met het Stanzakoor. 
Voorganger diaken Han Hartog
zo. 21 febr. 10.30Eucharistieviering met het Allegriakoor. 
Voorganger  pater Frans Mulders
zo. 28 febr. 10.30Woord- en Communieviering met het Hagunnankoor
Voorganger de heer Hans Peters
zo.  7 mrt.   10.30Eucharistieviering met het Stanzakoor
Voorganger pater Frans Mulders

Oude palmtakjes voor verbranding voor de as van aswoensdag kunt u inleveren in de manden
achter in de kerk.


Door de corona maatregelen vieren we al maanden anders dan anders. Nu de Vastentijd
aanstaande is wordt er nagedacht over óf en hoe de vieringen in deze periode kunnen plaatsvinden.
Op 17 februari a.s zal de Aswoensdag viering zoals gebruikelijk om 19 uur beginnen. Deze
viering kan maximaal door 30 parochianen bijgewoond worden. Er kunnen GEEN Askruisjes op het
voorhoofd worden geven. In plaats daarvan komt de klassieke ‘Asoplegging’: de voorganger strooit
een beetje as boven op ieders hoofd. Zowel de voorganger áls degene die de as ontvangt dragen
daarbij een mondkapje De zegening door handoplegging zoals we die in Diemen gewend zijn
komt te vervallen. Een en ander is in lijn met de richtlijnen van de Nederlandse bisschoppen.
Over de wijze waarop de vieringen in de Goede Week (Palm zondag t/m Pasen) zullen worden
uitgevoerd en in hoeverre die toegankelijk zullen zijn wordt nog nagedacht.


De nieuwe aflevering van ‘Woensdag – Bezinning op het Woord’ staat weer klaar!
U kunt deze aflevering bekijken via de link: https://youtu.be/EILKMad_4A


Op 11 februari j.l. was het 60 jaar geleden dat pater Gerard Noom sma tot priester werd gewijd.
45 jaar heeft pater Gerard Noom gewerkt in Ghana, Zambia en andere Afrikaanse landen.
Regelmatig gaat hij bij ons voor en andere kerken in het bisdom.
Wij feliciteren hem van harte met zijn priesterjubileum.
Wilt u hem een kaartje sturen?
Zijn adres is:Kikkenstein 2625 1104 TH Amsterdam.


HUISPAASKAARS
Vanaf zondag 31 januari 2021 kunnen er tegen contante betaling huispaaskaarsen
worden besteld in de kerk. De bestellijst ligt achter in de kerk. Dit kan tot 1 maart.

Dit bericht is geplaatst in van Week tot Week. Bookmark de permalink.