van Week tot Week 07-02-21

Vijfde zondag door het jaar 7 februari 2021

CORONA ZONNELIED

Wees geprezen, mijn Heer, door zuster Corona zij doet ons pijn en veel verdriet Toch prijzen wij U om ‘een nieuwe tijd’ die zij ons schenkt. Wees geprezen, mijn Heer door deze pandemie, zo onverwacht zo wereldwijd; zij daagt ons uit tot verbinding over land en taal en kleuren heen. Wees geprezen, mijn Heer, om de kracht die Gij ons geeft om elkaar in alle broosheid toch te dragen met geduld en barmhartigheid. Wees geprezen, mijn Heer, door alle virologen, biologen, en epidemiologen… Zij openbaren ons het wonder, de complexiteit van Uw schepping en helpen onze eigen kleine plek te zien in het grote geheel.Wees geprezen, mijn Heer, door alle zusters en broeders die ons wakker schudden en opkomen voor het milieu, Uw schepping: zij herinneren ons aan de eerbied en de zorg die Gij als Schepper in de aanvang van ons gevraagd hebt. Wees geprezen, mij Heer, door de zorgverleners, dokters, verplegers, assistenten: zij openen ons de ogen voor de taaie toewijding en warme solidariteit met de gekwetsten. Wees geprezen, mijn Heer, op Uw oproep tot verzoening met onszelf, met elkaar en met heel uw schepping: dat Uw Rijk van vrede eindelijk hier zichtbaar mag worden.

Bob van Laer, minderbroeder


Viering 7 februari

Wij mogen ons verheugen dat er tijdens de zondagsvieringen in onze kerk door een
viertal leden van een van onze koren wordt gezongen en dat is heel fijn. Vier van
hen hebben het plan opgevat om vandaag ( 7 febr.) de vaste gezangen van de dienst
in het Gregoriaans te gaan zingen. Het Gregoriaans is al een hele tijd niet gezongen
en wij hopen dat u het kunt waarderen. Wij zullen ons best doen om het mooi te
laten klinken onder leiding van Hans van de Meer die ons zal begeleiden.

Martina Hogenaar


INTENTIES

zo. 7 febr.  10.30Piet van Kooij, overl. ouders Steen – v.d. Vegt, Ali Touw, Marco Touw, ouders Bos, 
Pieter Saan, Tineke Saan – Kop, overl. fam Westerbeek – Saan, Carel v.d. Heuvel, 
Kitty Offermanns – Kockelkorn, Hanneke Michels – Otterbeek, Ans Janssen – Ostendorf
zo. 14 febr.10.30overl. fam. Pappot, Margaretha v.d. Hengel, Kitty Offermanns – Kockelkorn, 
Carel v.d. Heuvel, Hanneke Michels – Otterbeek, Ans Janssen – Ostendorf

VAN DAG TOT DAG

zo.  7 febr. 10.30Eucharistieviering met een gelegenheidskoor. Voorganger pater Frans Mulders
di.  9 febr.  10.30Uitvaartplechtigheid van Ans Janssen – Ostendorf waarna de 
begrafenis op ons kerkhof plaatsvindt
zo. 14 febr. 10.30Woord- en Communieviering met het PeeBeekoor. Voorganger diaken Han Hartog
wo. 17 febr. 19.00Aswoensdagviering met het Stanzakoor. Voorganger diaken Han Hartog
zo. 21 febr. 10.30Eucharistieviering met het Allegriakoor. Voorganger pater Frans Mulders
zo. 28 febr. 10.30Woord- en Communieviering met het Hagunnankoor. Voorganger de heer Hans Peters

In memoriam.

Op 2 februari j.l. werden wij opgeschrikt door het droeve bericht dat onze parochiane Ans Janssen – Ostendorf plotseling is overleden. Op 7 januari j.l. vierde zij haar 83ste verjaardag. Ans was een hartelijke actieve vrouw die altijd voor iedereen klaarstond en steeds bereid iemand te helpen. Een echt bezige bij. Ans was ook heel betrokken bij de activiteiten in onze parochie zoals bijv. het restauratiefonds. Op de rommelmarkt, boekenmarkt en kerstmarkt was Ans van de partij. Zij zette zich steeds meer dan 100% in voor het goede doel. Sinds 1981 was zij ook een trouw en gewaardeerd lid van het Stanzakoor. Het contact met koor en medezangeressen heeft zij in deze coronatijd ook erg gemist. Naast al deze activiteiten was zij ook een zeer begaafd schilderes en heeft zij heel veel mooie schilderijen gemaakt. En nu is Ans niet meer onder ons. Zo onverwacht, het is bijna niet te bevatten. Maar een ding is zeker,
vergeten doen wij haar niet en we zullen goede herinneringen aan haar bewaren. Lieve Ans, rust in vrede. Ook oud lid van het Stanzakoor Hanneke Michels – Otterbeek is overleden en afgelopen maandag was haar uitvaartplechtigheid en de begrafenis op ons kerkhof. Moge zij de rust vinden waarnaar zij zo verlangde.


Oude palmtakjes

Oude palmtakjes voor verbranding voor de as van aswoensdag kunt u inleveren in de manden
achter in de kerk.


Vastentijd

Door de corona maatregelen vieren we al maanden anders dan anders. Nu de Vastentijd aanstaande is wordt er nagedacht over óf en hoe de vieringen in deze periode kunnen plaatsvinden. Op 17 februari aanstaande zal de Aswoensdag viering zoals gebruikelijk om 19 uur beginnen. Deze viering kan maximaal door 30 parochianen bijgewoond worden. Er kunnen GEEN Askruisjes op het voorhoofd worden geven. In plaats daarvan komt de klassieke ‘Asoplegging’: de voorganger strooit een beetje as boven op ieders hoofd. Zowel de voorganger áls degene die de as ontvangt dragen daarbij een mondkapje De zegening door handoplegging zoals we die in Diemen gewend zijn komt te vervallen. Een en ander is in lijn met de richtlijnen van de Nederlandse bisschoppen. Over de wijze waarop de vieringen in de Goede Week (Palm zondag t/m Pasen) zullen worden uitgevoerd, en in hoeverre die toegankelijk zullen zijn wordt nog nagedacht.


Oost-West as

De gemeente Diemen gaat als laatste onderdeel van de herinrichting van de Oost-West As ook de omgeving van de kerk opknappen. Voor verdere informatie kunt u terecht op onze website
en op https://oostwestas.mett.nl/


De nieuwe aflevering van ‘Woensdag – Bezinning op het Woord’ staat weer klaar! 
U kunt deze aflevering bekijken via de link: https://youtu.be/
Dit bericht is geplaatst in van Week tot Week. Bookmark de permalink.