van Week tot Week 24-01-2021

Derde zondag door het jaar 24 januari 2021

Internationale Bidweek voor de Eenheid.

Het idee van een Bidweek voor de eenheid van de christenen ( 18-25 januari ) komt van een pastoor van de Episcopaalse Kerk in de USA en is al een eeuw oud. De oecumene is een moeizaam proces. Wel is er nu minder wantrouwen tussen de christelijke kerken. En het besef dat de ontkerkelijking in het Westen zowel katholiek en protestanten treft, is een uitdaging aan álle christenen om samen nieuwe wegen te zoeken. Waardevol is ook dat binnen de leiding van de RK Kerk waardering groeit voor de beweegredenen van Luther, die geen nieuwe Kerk wilden, maar we een grondige vernieuwing van de Kerk.
bron: Gerardus kalender


ACTIE KERKBALANS 16 – 30 JANUARI

Meer dan ooit missen we de warmte van andere mensen om ons heen, een handdruk een schouderkopje …. Mensen zoeken verbinding, contact genegenheid. En de kerk is daarbij voor veel mensen niet weg te denken: samen komen om je geloof: God, maar ook je levenservaringen te delen met elkaar. Dat geeft een bijzondere band. Kerkbalans vraagt om te investeren in een levende kerk tijdens en na corona. Wilt u ook dat de kerk kan blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat? Geef dan vandaag voor de kerk van morgen Dank zij uw bijdrage kan de Kerk voortbestaan.


HUISPAASKAARS

Vanaf zondag 31 januari 2021 kunnen er tegen contante betaling huispaaskaarsen worden besteld in de kerk.


Begraafplaats

Het parochiebestuur is gevraagd gegevens te leveren voor online-begraafplaatsen.nl. Op deze website zijn gegevens van 2600 begraafplaatsen in Nederland te vinden. Het bestuur had wat moeite met het verstrekken van deze informatie maar vanwege de wettelijke openbaarheid van gegevens is inzage in ons register gegeven. Mocht u bezwaar tegen publicatie hebben dan kunt u dat kenbaar maken bij de beheerder van de site. Het Bestuur.


INTENTIES

zo. 24 jan.  10.30Kitty Offermanns – Kockelkorn, Carel v.d. Heuvel
zo. 31 jan.  10.30Kitty Offermanns – Kockelkorn, Margaretha v.d. Hengel,
Bep en Cor Saan, Carel v.d. Heuvel

VAN DAG TOT DAG

zo.  24 jan. 10.30Oecumenische viering met het Stanzakoor
Voorganger mevrouw Josje Kronenberg
Bidweek voor de eenheid van de Christenen
zo.  31 jan. 10.30Woord- en Communieviering met het Hagunnankoor
Voorganger diaken Han Hartog
zo.  7 febr. 10.30Eucharistieviering met een gelegenheidskoor
Voorganger pater Frans Mulders
zo. 14 febr. 10.30Woord- en Communieviering met het PeeBeekoor
Voorganger diaken Han Hartog

De nieuwe aflevering van ‘Woensdag – Bezinning op het Woord’ staat weer klaar! Een bezinnend filmpje dat elke week wordt uitgegeven vanuit parochie Sint Petrus’ Banden te Diemen
U kunt deze aflevering bekijken via de link:

Dit bericht is geplaatst in van Week tot Week. Bookmark de permalink.