van Week tot Week 17-01-2021

17 januari 2021

Dag van het Jodendom

Elke 17e januari staan wij, Nederlandse Katholieken , uitdrukkelijk stil bij de relatie tussen ons, christenen, en het jodendom. Die dag is het Dag van het jodendom. Christenen hebben namelijk een bijzondere relatie met het Jodendom. Jezus, zijn familie en zijn leerlingen waren wetsgetrouwe, of beter gezegd, Tora-getrouwe joden. Ze hielden zich aan de geboden van de Tora en gingen op de grote joodse feestdagen naar de tempel in Jeruzalem. Als christenen delen wij dat deel van de Bijbel dat joden de Tenach en christenen delen wij dat del van de Bijbel dat joden de Tenach en christenen het ‘Oude’ of Eerste Testament noemen.Al interpreteren we ze anders, we delen met de joden dezelfde vergalen, beelden en woorden.

Helaas hebben christen eeuwenlang vooral de nadruk gelegd op wat hen van de joden onderscheidde. Het jodendom werd gezien achter een achterhaalde godsdienst. Joden kregen de naam onbetrouwbaar en zelfs moordenaars van Christus te zijn. Met alle gevolgen van dien. Met het Tweede Vaticaans Concilie heeft de rooms-katholieke Kerk afstand genomen van dit soort denkbeelden. De kerk is de broodnodige weg ingeslagen van zelfonderzoek, dialoog en vriendschap met de joden.

De ‘Dag van het Jodendom’ is bedoeld om bij te dragen aan de nieuwe weg in is dommen en parochies, soms in samenwerking met andere kerkgenootschappen. Inspiratie voor activiteiten is te vinden op de website: www.dagvanhetjodendom.nl met elk jaar een nieuw thema met daarbij korte artikelen , materialen en nuttige tips.

BEWAAR DE VREDE NIET——DEEL HEM UIT


Begraafplaats

Het parochiebestuur is gevraagd gegevens te leveren voor online-begraafplaatsen.nl. Op deze website zijn gegevens van 2600 begraafplaatsen in Nederland te vinden. Het bestuur had wat moeite met het verstrekken van deze informatie maar vanwege de wettelijke openbaarheid van gegevens is inzage in ons register gegeven. Mocht u bezwaar tegen publicatie hebben dan kunt u dat kenbaar maken bij de beheerder van de site.

Het bestuur


Vervolg bericht van het restauratiefonds, De onverbeterlijke optimisten!

Maar er zijn altijd mensen die toch nog mogelijkheden zien! Zoals onze Goedheiligman en zijn knecht, de oliebollenbakkers en het kerststukkenvrouwtje!  Het oliebollenteam had alles georganiseerd, er waren al veel bestellingen geplaatst en toen, ja toen sloeg corona toe en werd het gezin Kap er door getroffen. Geen oliebollen dus. Gelukkig gaat het weer goed met hen, maar het was natuurlijk een grote tegenslag. Bij Sinterklaas ging het ook niet zo vanzelfsprekend als voorgaande jaren maar het duo wist toch nog een honorarium van 175 euro over te maken naar het R.F. Geweldig!  Ria had besloten toch  kerststukjes te gaan maken en dat lukte. Alle stukjes werden aan de man/vrouw gebracht en het resultaat, 250 euro, werd op de restauratierekening  bijgeschreven. Klasse!

Hartelijk dank allen voor jullie enorme inzet in moeilijke omstandigheden waarin toch weer meer mogelijk bleek dan aanvankelijk gedacht. M.W.


INTENTIES

zo. 17 jan.  10.30Margaretha v.d. Hengel, overl. ouders van Doorn – Vlek, 
Kitty Offermanns – Kockelkorn, Carel v.d. Heuvel
zo. 24 jan.  10.30Kitty Offermanns – Kockelkorn, Carel v.d. Heuvel

VAN DAG TOT DAG

zo. 17 jan.  10.30Eucharistieviering met het PeeBeekoor
Voorganger pater Marianus Jehandut
zo.  24 jan. 10.30Oecumenische viering met het Stanzakoor
Voorganger mevrouw Josje Kronenberg
Bidweek voor de eenheid van de Christenen
zo.  31 jan. 10.30Woord- en Communieviering met het Hagunnankoor
Voorganger diaken Han Hartog
zo.  7 febr. 10.30Eucharistieviering met een gelegenheidskoor
Voorganger pater Frans Mulders

De nieuwe aflevering van ‘Woensdag – Bezinning op het Woord’ staat weer klaar! Een bezinnend filmpje dat elke week wordt uitgegeven vanuit parochie Sint Petrus’ Banden te Diemen. U kunt deze aflevering bekijken via de link: 

Dit bericht is geplaatst in van Week tot Week. Bookmark de permalink.