Van week tot week 24-03-2024

Zondag 24 maart 2024 (Palmzondag)
              
Zouden mijn ogen opengaan

Als Jezus ons vandaag een rijdier leende,
en daarop koninklijk ons dorp in reed?
Zouden mijn handen laten vallen wat ze deden
en zoeken naar iets om de trom te slaan?

Zou ik de paden effenen, de weg versieren
en twitteren naar wie maar horen wil?
Zou ik door deze mens en dit gebeuren
vandaag herkennen: daar komt de koning aan?

Wat zouden wij hem zeggen, wat hem vragen
over de weg die hij gehoorzaam ging?
Of zouden we elkaar, onszelf misschien verbergen
om maar niet oog in oog te staan?

Ik vraag me vaak af wat er zou gebeuren,
zouden mijn ogen open gaan?
                  Jeanette van Osselen

Relieken H. Bernadette van Lourdes
De gehele maand april maakt een reliekschrijn van de heilige Bernadette Soubirous een rondgang door ons land. In alle bisdommen worden speciale vieringen en bijeenkomsten gehouden. De reliekschrijn is van 5 tot en met 8 april in ons bisdom.
Op www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl vindt u het uitgebreide programma voor ons bisdom, een mooi verslag en veel foto’s.
De vieringen in ons bisdom zijn:
-Amstelveen H. Urbanuskerk 5 april Noordammerlaan 122, Amstelveen-Bovenkerk www.heiligemariaparochie.nl :Vrijdag 5 april (kerk continue open vanaf 7.00 uur).
-Heiloo, heiligdom O.L.V. ter Nood: 6-8 april Kapellaan (parkeerterrein), Heiloo  www.olvternood.nl Zaterdag 6 april en zondag 7 april.

Kerkhof – afgelopen jaar hebben wij moeten besluiten de tarieven voor het kerkhof te verhogen. De kosten voor onderhoud stijgen; daarna zullen grotere werkzaamheden uitbesteed moeten worden. Het bestuur vindt het belangrijk dat daarvoor ook wat geld extra opzij gezet kan worden. In 2023 is het resultaat voor het kerkhof een positief saldo van 10.000 euro. Dat zullen wij reserveren voor groot onderhoud in de toekomst.

Zondag 24 maart 10.30 uur: Eucharistieviering.
Voorgangers: pater F. Mulders en diaken Patrick Gunther.
m.m.v. het PeeBee koor
Intenties:
Thea Mars-Wilmsen, Bertus  en Erwin van der Schot, overleden ouders Offermanns- Kockelkorn, Rick Soemita.
24 maart 2024 Palmzondag Mc. 11,1-10; Jes. 50,4-7 – Mc. 14,1-15,47 of 15,1-39
Twee leerlingen van Jezus halen een veulen op, waarmee Jezus Jeruzalem binnentreedt als rechtvaardig en zachtmoedig, zoals Hij heeft geleefd en zo wil Hij ook zijn einde tegemoet gaan. De 1e lezing van Jesaja is als een inleiding op de lezing van het lijden van Jezus en krijgt haar volle betekenis bij het lijdensverhaal uit het evangelie volgens Marcus. Jezus ondergaat vastberaden zijn lijdensweg, Hij gaat niet op de vlucht voor het dreigende geweld. Door zijn lijdensweg en dood laat Jezus zien Messias en Zoon van God te zijn.

Witte Donderdag 28 maart 19.00 uur: Eucharistieviering
Voorganger: pater B. Wooning
m.m.v. het Stanza koor.
Intenties:
Overleden ouders en kinderen Busker-De Graaff, overleden ouders Bep en Cor Saan, Thea Mars-Wilmsen, overleden ouders Aan de Stegge-Koomen, Gé van Dijk, Evert van Oostrum.
28 maart 2024 Witte Donderdag Ex. 12,1-8.11-14 – Joh. 13,1-15
In Exodus bezegelt God zijn Verbond met het bloed van het paaslam en dood het heil aan zijn uitverkoren volk. Honderden jaren later biedt Jezus, de Zoon van God, de beker met zijn bloed aan zijn leerlingen, een Nieuw Verbond tot heil van alle mensen. In het evangelie stelt Johannes de voetwassing centraal. Met de voetwassing drukt Jezus de grote liefde uit waarmee Hij de zijnen bemint. Als Hij op het punt staat het doopsel van zijn lijden en dood te ondergaan, kondigt Hij de zuivering van zijn leerlingen aan, en geeft hen een voorbeeld van de broederlijke liefde.
Goede Vrijdag 29 maart 15.00 uur: Kruisweg.
Voorgangers: J. Kronenberg en H. Hogenaar.
Goede Vrijdag 29 maart 19.00 uur: Kruisverering.
Voorgangers: Petra Oostenrijk en diaken Patrick Gunther.
m.m.v. een gelegenheidskoor.
29 maart 2024 Goede Vrijdag Jes. 52,13 – 53,12 – Joh. 18,1-19,42
Jesaja spreekt over het lijden en de dood van de Dienaar van de Heer, over wie spreekt Jesaja hier? Johannes schouwt het lijdensverhaal van Jezus. Met volledige helderheid van geest aanvaardt Hij alles te volbrengen tot het offer van zijn leven toe. Sindsdien verschijnt de Gekruisigde als de Levende die leven geeft in overvloed.

Zaterdag 30 maart Paaszaterdag 21.00 uur: Eucharistieviering.
Voorgangers: pater B. Wooning en diaken Patrick Gunther.
m.m.v. het Allegriakoor
Intentie:
Ouders Busker-De Graaff, Hr. F. Klerks, Thea Mars-Wilmsen, overleden ouders Offermanns-Kockelkorn, overleden ouders van Nieuwkerk-Saan, Sef Roovers, Henny van Nieuwkerk-Ottens, Rick Soemita
Zondag 31 maart Paaszondag 10.30 uur Eucharistieviering met kindernevendienst.
Voorganger: pater B. Wooning
m.m.v. het Hagunnan koor
Intenties:
Henk Proeskie en Leny Proeskie-van den Hurk, Diny Berger, Herman Dekker, Cor en Bep Saan, Conny van Weerdenburg, Greet Vrolijk-Overwater, mw. Ebing-Van Zoelen, overleden ouders Wesselingh-Nieuwendijk, Tineke Saan, overleden ouders Saan-Spronk, Pieter Saan, overleden familie Pappot, Thea Mars-Wilmsen, Frank Engelbregt, Elisabeth Giling-Freuerstake, Gé van Dijk, overleden ouders Gerard en Rie van Wel, Henk van Wel, Evert van Oostrum, ouders Geluk- Van Gils, Ouders Zwaan-Oosthuizen, Frans Doevelaar, Annie en Gerard Braakhuis.

Dit bericht is geplaatst in van Week tot Week. Bookmark de permalink.