Van Week tot Week 30-04-2023

Jij bent mijn steun en toeverlaat,mijn rustpunt als ik dwaal, de veilige waarheid in mijn bestaan,de warmende zonnestraal.

 

Jij wijst de weg die ik zal gaan, jij leidt me ’t doolhof uit. Ik bouw op jou mijn leven lang, de basis van elk besluit.

 

En door die steun voel ik me sterk en kan ik het leven aan. De kracht die je bracht vervult mijn hart dat altijd blijft openstaan.

 

Muziek: ‘The lord’s my sheperd’

Tekst: Coot van Doesburgh

 

 

Bijbellezing

Elke week bespreekt diaken Han Hartog de Bijbellezingen voor de komende zondag en stelt daar wat meditatieve vragen bij. De aflevering van deze week kunt u bekijken door te klikken op deze link: 

 

 

Elk huishouden, elk gezin klein of groot, heeft zijn eigen vaste patronen om het samen leven in goede banen te leiden. School, werk thuis of elders, geven een vast ritme en invulling aan ons leven. Algemeen geldende gebruiken en onuitgesproken regels Dat is veilig en vertrouwd. Maar kan ook grenzen stellen aan wat we wel of niet kunnen doen. Is er iemand die de richting wijst naar meer ruimte voor ontplooiing?

Zondag 30 april 10.30 uur Woord- en Communiedienst

Voorganger: diaken Han Hartog.

m.m.v. Hagunnankoor.

 

Intenties:

Henk van Wel, Bep en Cor Saan, Kitty Offermanns-Kockelkorn, Cornelius Offermanns.

Zondag 7 mei  10.30 uur Eucharistieviering

Voorganger: Pater Frans Mulders

m.m.v. het Allegriakoor.

Intenties: Jan Niele, Jill Krenn-Carter, Conny van Weerdenburg, overleden ouders Aan de Stegge-Koomen, Petra Geluk-Van Gils,

Intenties opgeven

Als u intenties wilt laten lezen, vragen wij u deze minstens 14 dagen van te voren op te geven.

Wij moeten reeds een flink aantal dagen van te voren de van Week tot Week maken en stencillen.

De intenties kunt op de volgende manier doorgeven:

-Telefonisch: 0636333640

-Via de mail: info@sintpetrusbanden.nl

-Tijdens de opening van het secretariaat langs komen (ma, do en vrij van 9.00-11.00 uur)

Voor een intentie wordt 10 euro gevraagd. U kunt dit overmaken op NL90 INGB 0000290855 t.n.v. Sint Petrus’ Banden te Diemen o.v.v. intenties

of contant op het secretariaat.

 

Thuiscommunie

Iedere eerste vrijdag van de maand wordt voor wie niet meer naar de kerk kan komen, communie aan huis gebracht.

U kunt zich hiervoor aanmelden bij het secretariaat. Tel: 0636333640

Boek- en puzzelmarkt

Beste parochianen.

Op dit moment ziet het er niet naar uit, maar de zomer is toch echt in aantocht! En dat betekent dat we de jaarlijkse Boeken&puzzelmarkt weer gaan organiseren. Die wordt gehouden op zaterdag 17 juni a.s. van 11.00-14.30 uur. Bij mooi weer op het kerkplein voor de St. Petrus’ Bandenkerk en bij, onverhoopt, minder fraai weer in de kerk zelf. Noteert u deze datum vast in uw agenda? Het zou jammer zijn als u deze kans moest missen! Nadere mededelingen volgen dan later.

De opbrengst is bestemd voor het St. Petrus’ Banden renovatiefonds. En nee, gaat u nu niet onmiddellijk aan de slag om uw boekenkast op te ruimen want sorry, er kunnen momenteel GEEN boeken en puzzels worden aangeleverd!!

Wij hopen dat u in groten getale komt snuffelen en…. kopen natuurlijk!

m.w.

Dit bericht is geplaatst in van Week tot Week. Bookmark de permalink.