Zondag 16 juni 2024 (11e zondag door het jaar)


Vaderdag
is een dag om vaders in de bloemetjes te zetten, voor al het gewone en buitengewone van elke dag, voor zovele manieren waarop zij Gods liefde vertolken:
fruithapjes geven, luiers verschonen, rollebollen over de mat, tekeningen bewonderen, verhaaltjes vertellen voor het slapengaan, mee op avontuur gaan in het bos, supporteren bij een voetbalwedstrijd, de saaiste examenstof overhoren, en volwassen kinderen vol liefde en vertrouwen uitzwaaien.…

Vaderdag
is ook een dag om vaders die rouwen om hun kind, of die leven met een onvervuld verlangen naar een kind attentvol nabij te zijn.
En om vaders te herdenken die er niet meer zijn.


Vakantieperiode en intenties
De periode dat de mensen op vakantie gaan komt er weer aan. Het secretariaat zal in de schoolvakantieperiode ( 20 juli t/m 1 september) minder bemand, maar wel telefonisch bereikbaar zijn. Daarom vragen wij u de intenties, voor die periode, voor 14 juli door te geven.


Solidariteitsmaaltijd
Op 19 juni wordt een solidariteitsmaaltijd gehouden in de Ontmoeting.
De solidariteitsmaaltijd is een Afrikaanse maaltijd, die wordt georganiseerd door de stichting Between Borders. Deze stichting zet zich in voor ongedocumenteerden door samen met hen culturele activiteiten te organiseren. De Soldariteitsmaaltijd wordt bereid door gepassioneerde koks uit de groep ongedocumenteerden. 
Deelname aan deze maaltijd kost € 15,- en het verzoek is deze vooraf te betalen. Dit kan op rekeningnummer NL54 INGB 0003 9355 99 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Diemen.
De volledige opbrengst is voor hulp aan de ongedocumenteerden.
De inloop is vanaf 17 uur en de maaltijd wordt rond 17.30 geserveerd.

U bent van harte uitgenodigd door de diaconie van Sint Petrus Banden en de Protestantse Kerk de Ontmoeting om te komen genieten tijdens deze bijzondere avond.
Opgeven kan tot en met zondag 16 juni. Intekenlijst ligt achter in de kerk.
Diaconie Protestantse Gemeente Diemen
Diaconie Sint Petrus’ BandenZondag 16 juni 10.30 uur: Woord- en Communieviering met kindernevendienst
Voorganger: Mw. Petra Oostenrijk.
m.m.v. een herenkoor o.l.v. Hans van der Meer

Intenties:
Gerard Braakhuis en Annie Braakhuis-Koorman, overleden familie Pappot, Ouders Busker-De Graaff, Hr. F. Klerks, Frank Engelbregt, overleden ouders Offermanns-Kockelkorn.

16 juni 2024 11e zondag door het jaar Ez. 17,22-24 – Mc. 4,26-34
In Ezechiël lezen we hoe een kleine twijg oprijst als een grote ceder, zo zal God een nieuw volk doen opstaan uit de kleine rest van Israël. Deze vergelijking kunnen we toepassen op de Kerk. In het evangelie zien we twee parabels, een dubbele boodschap. God is voortdurend werkzaam in ons. Zijn Woord roept ons op zonder uitstel te bekeren. Zijn wij instaat dit te begrijpen? Dan is het Woord ons werkelijk verkondigd en is het een Blijde Boodschap voor Kerk en wereld.

Zondag 23 juni 10.30 uur: Eucharistieviering met kindernevendienst
Voorganger: pater Frans Mulders
m.m.v. het Hagunnankoor

Intenties:
Cor en Bep Saan, overleden ouders aan de Stegge-Koomen,

23 juni 2024 12e zondag door het jaar Job, 38,1.8-11 – Mc. 4,35-41
In de eerste lezing wordt duidelijk gemaakt dat God boven de natuurkrachten staan. In het evangelie lezen wij dat Jezus ook natuurkrachten kan beheersen. Hij staat op gelijke hoogte als God. Dat betekent voor de Kerk, dat zij ook niet angstig hoeft te zijn. Ze mag het eigenlijk niet eens zijn, want die angst is een teken van gebrek aan geloof.

Clara Franciscusviering. Zondag 30 juni
Op zondag 30 juni  is de Clara Franciscus viering in de Martelaren van Gorcum kerk om 10.30 uur. Adres: Linaeushof 94, 1098 KT Amsterdam.
Vorige week stond de tijd verkeerd, excuses daarvoor.

Voedselkast.
We kunnen niet vaak genoeg zeggen hoe fijn het is te zien dat er regelmatig iets in de voedselkast wordt gezet. En we zien ook dat er veel mensen gebruik van maken. Dit geeft jammer genoeg aan dat de noodzaak er is. In het contact met de voedselbank Diemen horen we ook dat het aantal mensen dat een beroep op hen doet erg groot is.

Opnieuw veel dank voor uw bijdragen! En laten we ook deze zomer blijven denken aan onze medemens.

Kerkbalans
In januari zijn wij de actie kerkbalans voor 2024 opgestart. Bij de brief met het verzoek om een bijdrage heeft u ook kunnen lezen over de vele activiteiten in onze parochie. Daarvoor is uw bijdrage hard nodig! Als u deze nog niet heeft overgemaakt voor dit jaar kunt u dat natuurlijk alsnog doen. (zie de website onder kopje Financiën voor de gegevens). Uw gift is aftrekbaar van de inkomstenbelasting! Dit omdat wij de ANBI status hebben. U kunt ook een afspraak met ons vastleggen over een periodieke gift – daarvoor is een speciale regeling bij de belastingdienst waarbij er geen drempelbedrag van toepassing is. Kijk op de website van de belastingdienst. Of neem even contact met ons op via het secretariaat. Wij helpen u graag.

Dit bericht is geplaatst in van Week tot Week. Bookmark de permalink.