Zondag 5 mei 2024 ( Zesde zondag van Pasen)Laten we blij zijn
dat het leven wordt geleefd,
dat we in ons land zo vrij zijn,
elk zijn kansen heeft.
Laten wij die rijkdom delen
met een ander mens
want er zijn er nog zo velen
met die vrijheidswens.
Laten we blij zijn
dat het leven wordt geleefd,
dat we in ons land zo vrij zijn,
elk zijn kansen heeft.

Heet allen welkom,
iedereen die minder heeft,
eensgezind in al ons mensdom,
iedereen die leeft.
Open alle dichte deuren.
Gun een ander licht.
Laat het ook voor hen gebeuren.
Geef hen eind’lijk zicht.
Heet allen welkom,
iedereen die minder heeft,
eensgezind in al ons mensdom,
iedereen die leeft.

Mel: U zij de Glorie
Tekst: Coot van Doesburgh

Bestuur        
“Op maandag 6 mei zal een delegatie van het bestuur Clara en Franciscus gesprek voeren met de vicaris-generaal en de econoom van het bisdom. Onderwerp is het voorstel dat het bestuur gedaan heeft over de toekomst van onze kerkplekken in de regio. Uiteraard hopen we op een goede uitkomst en we vragen daarbij uw steun en gebed. U wordt zo spoedig mogelijk geïnformeerd over de uitkomst.”Zondag 5 mei 10.30 uur Eucharistieviering
Voorganger: pater B. Wooning
m.m.v. het Allegriakoor
Intenties:
Conny van Weerdenburg, Jill Krenn-Carter, Elisabeth Giling-Feuerstake, Everarda Zeinstra-Brouwer, Chris Kok,
5 mei  Hand. 10,25-26.34-35.44-48: Joh. 15, 9-14
God kent geen aanzien van persoon. Dat heidenen van God zelf de gaven van de H. Geest ontvangen nog voor zij gedoopt weden, is voor Petrus een openbaring en een aanmaning tot universele zending.
In het evangelie openbaart Jezus aan zijn leerlingen het fundament waarop de onderlinge eenheid gegrondvest is: de eenheid tussen de Vader en de Zoon. Wanneer zij elkander liefhebben, delen zij in het leven van God zelf, zij zijn in God. Hun gebed kan dan verhoord worden. Hij geeft hun het gebod, dat u elkaar liefhebt.

Donderdag 9 mei Hemelvaart van de Heer 10.30 uur Oecumenische viering.
Deze vindt plaats in de Ontmoeting (Schoolstraat 8)
9 mei  Hemelvaart van de Heer. Hand. 1,1-11 – Mc. 16,15-20
Lucas schreef twee boeken, het Evangelie volgens Lucas en Handelingen. Hemelvaart vormt voor hem het scharnier tussen het optreden van Jezus en de zending van de Kerk. Het slot van het Marcus evangelie, legt de nadruk op de verheffing van Jezus in de heerlijkheid van de Vader en op de tekenen die de universele zending van de Kerk vergezellen.

Hemelvaart
Hemelvaart wordt elk jaar gevierd tussen 30 april en 3 juni. Hemel¬vaart valt veertig dagen na Pasen en tien dagen voor Pinksteren, altijd op een donderdag. In Nederland is het een verplichte vrije dag. Tijdens Hemelvaart viert de kerk dat Christus is opgenomen in de goddelijke werkelijkheid: de Hemel. Het is voor gelovigen een feest van grote vreugde! Doordat Christus, het hoofd van de Kerk, plaatsneemt in de Hemel aan de rechterhand van God, zijn ook alle leden van de Kerk verheven en met de Hemel verbonden.

Zondag 12 mei 10.30 uur: Woord– en Communieviering
Voorganger: Mw. J. Kronenberg
m.m.v. PeeBee koor
Intenties:
Greet Vrolijk-Overwater, Frank Engelbregt, Everarda Zeinstra-Brouwer, Chris Kok,
12 mei  7e zondag van Pasen. Hand. 1,15-17.20a.20c-26 – Joh. 17,11b-19
Na het wegvallen van Judas moet de groep van de Apostelen worden aangevuld. De twaalf is een verwijzing naar de twaalf stammen van Israël. Men kiest iemand die getuige was van het optreden en verrijzenis van Jezus. Voordat Jezus de wereld verlaat, vraagt Hij zijn Vader om de leerlingen, trouw, eenheid en vreugde te geven. Zoals de Vader de Zoon heeft gezonden, zo zendt nu de Zoon de apostelen in de wereld. Zij zullen getuigen van het woord en deze verkondigen..

Oecumenisch Paasfeest met herdenking van overledenen op 11 mei.
Vahe Baghdasaryan organiseert samen met Riekje van Osnabrugge op zaterdag 11 mei een oecumenische dienst met een herdenking voor alle oorlogsslachtoffers en andere dierbare overledenen in de St. Petrus Banden kerk.
Vluchtelingen uit Oekraïne, uit andere landen, uit Diemen en omgeving, en iedereen die wil is van harte welkom!
Om 19.00 uur: lichtritus met gezangen en gebeden in verschillende talen.
Aansluitend: herdenking van de overledenen.
Aan het eind: ceremonie rond vrede, die alle aanwezigen met elkaar verbindt.
Tussen 20.30 – 21.00 uur: koffie, thee, zoete hapjes e.d. en ontmoeting.
Namen van dierbare overledenen, die u genoemd wilt hebben, kunt u sturen aan vahebaghdasaryan@vredeaandithuis.nl

Koninklijke onderscheiding
Op vrijdag 26 april heeft ook onze parochiaan Ad Saan een koninklijke onderscheiding ontvangen.
Wij feliciteren Ad en zijn gezin van harte met deze prachtige beloning.

Dit bericht is geplaatst in van Week tot Week. Bookmark de permalink.