Persbericht nav gesprek met bisdom op 6 mei 2024


Het bestuur van C&F is op 6 mei in gesprek geweest met vicaris-generaal Mgr. Putter en algemeen econoom dhr. van der Steen. Onze notitie is in de staf van het bisdom besproken. Daar rezen onderstaande vragen:
We hebben in de notitie aangegeven dat er criteria zijn opgesteld waarop de locaties zichzelf beoordeeld hebben om zo tot een keuze voor centrale kerken te komen. Gevraagd werd welke criteria dat waren en welke (cijfermatige) onderbouwing daarbij hoort. Concreet met vitaliteit-/bezoekcijfers per zondag, MJOP’s (onderhoudsplannen) en de financiële situatie en een korte toelichting hoe we tot onze keuzes gekomen zijn.
Gevraagd werd ook om een doorkijk in de tijd, met name voor de beoogde steunpunten. Het bisdom wil weten op welke momenten er vervolgkeuzes worden gemaakt.
Tot slot wordt gevraagd om een aanzet tot een pastoraal plan met aandacht voor het verenigen van beleving vanuit verschillende culturen binnen een interculturele parochie en stappen naar afstemming en centrale coördinatie.
Het bestuur gaat met bovenstaande punten aan de slag en zal zo snel mogelijk hierover rapporteren aan het bisdom.

Dit bericht is geplaatst in Nieuws, Voorpagina. Bookmark de permalink.