Van Week tot Week 14-05-2023

Moederdag
God, omdat u niet overal tegelijk kunt zijn,
heeft u ons moeders gegeven.
Dank u voor haar sterke liefde.
haar koesterende handen,
haar luisterende hart
haar wijze raad.
Wij bidden u voor alle moeders.
Voor moeders in rijkdom en armoede,
met een carrière of op de vlucht,
jonge moeders en oude moeders,
moeders met kinderen en zonder, en moeders die een kind verloren;
voor moeders die blaken van vertrouwen, of gekweld worden door twijfel en vragen.
Voor al die moeders bidden wij.
Laat hen merken dat u met hen bent.
Bevestig hen in het goede dat ze doen.

Jos Moons

Bijbellezing
Elke week bespreekt diaken Han Hartog de Bijbellezingen voor de komende zondag en stelt daar wat meditatieve vragen bij. De aflevering van deze week kunt u bekijken door te klikken op deze link:
https://youtu.be/00wRO7PoiGo
Natuurlijk kunnen we onze boontjes heel goed zélf doppen! We kunnen zélf wel het hoofd bieden aan alle uitdagingen in het leven. Toch zijn er óók momenten waarop we ons eenzaam en verlaten voelen. Momenten waarop teleurstelling of verdriet te groot is om in ons eentje te dragen. Waar vinden we dan een troostende arm om de schouder.

Overleden
Op 4 mei is overleden onze parochiaan Mevr. Cora Bunck-Hoeding. De uitvaart is op maandag 15 mei om 11.30 uur.
Op 8 mei is overleden onze parochiaan Mevr. Dorie de Kwant-Kerkhof. De uitvaart is op 16 mei om 11.00 uur.
Wij wensen beide families heel veel sterkte toe.

Zondag 14 mei 10.30 uur

Woord- en Communieviering
Voorganger: Mevr. Marga Berkhout
m.m.v samengesteld dameskoor

Intenties:
Gerard Braakhuis en Annie Braakhuis-Koorman, overleden ouders van Gool-Van den Beemt,
voor de overleden familieleden van de fam. Pappot, in dankbare herinnering aan overleden familieleden van de familie Post, Helena Kok-Bakker, Margaretha Bouwmeester- van Eck,
Herman Dekker, Cora Bunck-Hoeding, Dorie de Kwant-Kerkhof.

Donderdag 18 mei Hemelvaart
Oecumenische viering in de Ontmoeting

Hemelvaartsdag
Op 18 mei 2023 is het Hemelvaartsdag en gaan we met elkaar wandelend “dauwtrappen” en na die tijd is er de viering.
Het is een oecumenische activiteit, die we nu al heel veel jaren met elkaar en met plezier organiseren. De wandeling start om 9.00 uur en duurt ongeveer een uur en is rollator-vriendelijk. Het verzamelpunt is het kerkplein voor de Sint Petrus Banden en het is mooi om daar om 8.45 uur te verzamelen. Na de wandeling is er koffie/thee voor onze wandelende groep en de viering begint om 10.30 uur. Bij echt mooi weer is dat in de tuin van de Ontmoeting en anders is de korte viering in de koffiezaal van de Ontmoeting.
Na afloop is er uiteraard koffie, thee en/of limonade.
Iedereen is hartelijk welkom voor de wandeling en/of de viering.
Met hartelijke groet, Han Hartog en Paul Germans

Zondag 21 mei 10.30 uur Eucharistieviering met kindernevendienst
Voorganger: pater Yan Asa.
m.mv. het Hagunnan koor

Intenties:
Ali Touw, Marco Touw en ouders Bos, Henk van Wel, Bep en Cor Saan, Cora Bunck-Hoeding, Dorie de Kwant-Kerkhof.

Bavodag 2023
Op deze feestelijke herstart van de Bavodag, worden alle vormelingen en ook alle andere tieners uit¬genodigd van 11 tot 17 jaar oud.
De Bavodag zal plaats vinden op zaterdag 17 juni van 10.30 tot ongeveer 16.30 uur. De locatie is natuurlijk de Sint Bavokathedraal, Leidsevaart 146 in Haarlem.
De Bavodag is een dag vol ontmoeting met elkaar. Een dag met muziek, met sport en spel en verdere verrassingen! De dag wordt afgesloten met een Eucharistieviering met onze Bisschop, Mgr. Hendriks.
We vragen aan iedere deelnemer, tieners én begeleiders, € 5 bijdrage per persoon en een lunchpakket mee te nemen. Dit kan ter plaatse contant worden betaald.
Begeleiders en tieners kunnen zich vóór 15 mei 2023 opgeven voor de Bavo¬dag.
We zijn bereik¬baar per e-mail
bavodag@hotmail.com
wat: Bavodag 2023
wanneer: zater¬dag 17 juni 2023
tijd: 10.30 tot 16.30 uur
wie: Tieners van 11 t/m 17 jaar oud
kosten: €5 per persoon

Dit bericht is geplaatst in van Week tot Week. Bookmark de permalink.